Ders Adı İleri Kimya II
Ders Kodu e41a4212867c46cb94
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kimyanın daha özel ve çeşitli konularında temel ve gerekli bilgiye, altyapıya sahip olma 2) Kimya bilgisini ve kavrayışını alışılmamış yapıdaki kalitatif ve kantitatif problemlerin çözümüne uygulama becerisi kazanma 3) Konu ile ilgili bilimsel verileri bir araya getirme ve yorumlama, ilgili bilimsel ve etik hususlardaki görüşünü yansıtarak karar verme becerisi kazanma 4) Kimyadaki lisans seviyesinin üzerine bir bilgi ve kavrayış kazanma ve böylece araştırma kapsamı içinde fikirleri geliştirme ve uygulamada özgünlük için temel oluşturma 5) Kimyasal bilgi ve verilerle ilgili hesaplama ve veri işleme becerileri kazanma 6) Gözlem ve ölçüm yoluyla kimyasal özelliklerin, kimyasal olay ve değişikliklerin izlenmesi ve sistematik ve güvenilir kaydetme ve belgeleme becerileri kazanma 7) Bilgiyi, fikirleri, sorunlar ve çözümlerini konu hakkında bilgi sahibi olan dinleyicilere aktarma becerisi 8) Yeterli derecede bağımsızlıkla daha ileri düzeyde çalışma yapmak için gerekli öğrenme becerileri kazanma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Kavramlar, Asitler ve bazlar, Asit-Baz Dengeleri Ek Konuları, Çözünürlük kavramı ve iyon dengeleri, entropi ve serbest enerji kavramları, organik kimyaya giriş, polimer kimyası
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin amaçları ile aynıdır.
Dersin Amacı Öğrenciye bağımsız düşünme, çalışma, bilgi edinme ve araştırma yapma alışkanlığı kazandırmak, öğrencinin bilgi ve becerisini kullanarak kendi basma yargılara varmasını sağlamak, öğrencinin kendine güvenmesini sağlayarak bilimsel tartışmalara katılmaya, yeni metot ve teknikler aramaya özendirmek, bilimsel çalışma yönteminin gerektirdiği akılcı düşünme tavrını benimsetmek ve sorumluluk duygusu kazandırmak, fen eğitiminde kimya ile ilgili olaylar üzerinde bizzat derinlemesine inceleme, gözlem, deney yaptırmak suretiyle öğrencinin daha ileri seviyede düşünmesini sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kimyada temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Asitler ve Bazlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Asit-Baz Dengeleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Çözünürlük kavramı ve iyon dengeleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Entropi ve serbest enerji kavramları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Organik kimyaya giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Organik kimyada bileşikler ve isimlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Ara sınav
9 Organik kimyada reaksiyonlar ve mekanizmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Polimer kimyasına giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Polimerlerin yapısı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Günlük hayatta kullanılan polimerler ve diğer kullanım alanları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Doğal polimerler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 2 20
Labaratuvar 1 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Öğrencilerin ders esnasında tuttuğu notlar
Diğer Kaynaklar 1-Erdik, E., Sarıkaya, Y. 2005, Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitabevi, Türkiye. 2-Saçak, M. 2000, Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)