Ders Adı Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği
Ders Kodu 63d5b4a3c8fe48e395
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Sosyal bilimlerde yapılabilecek araştırma tiplerini hakkında genel bilgi sahibi olmak. 2-Nicel ve nitel araştırmaların doğasını kavramak 3-Araştırmalarda değişken kavramını anlamak 4-Bir araştırmanın problem cümlesini kurup buna göre değişkenleri belirlemek 5-Nicel araştırmalarda parametrik ve nonparametriklik 6-Non parametrik istatistikler hakkında genel bilgi edinmek 7-Parametrik istatistiklerin ön koşulları 8-Parametrik istatistik teknikleri hakkında genel bilgi 9-Nitel araştırma desenleri nasıl çizilir? 10-Farklı araştırma desenlerine dair uygulamalar yababilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği -
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Sosyal bilimlerde yapılabilecek bilimsel araştırmaların doğasını ve metodolojisini kavramak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1-Sosyal bilimlerde yapılabilecek araştırma tiplerini hakkında genel bilgi sahibi olmak.
2 2-Nicel ve nitel araştırmaların doğasını kavramak
3 3-Araştırmalarda değişken kavramını anlamak
4 4-Bir araştırmanın problem cümlesini kurup buna göre değişkenleri belirlemek
5 5-Nicel araştırmalarda parametrik ve nonparametriklik
6 6-Non parametrik istatistikler hakkında genel bilgi edinmek
7 7-Parametrik istatistiklerin ön koşulları
8 8-Parametrik istatistik teknikleri
9 9-Nitel araştırma desenleri nasıl çizilir?
10 10-Farklı araştırma desenlerine dair uygulamalar yababilmek
11 10-Farklı araştırma desenlerine dair uygulamalar yababilmek
12 10-Farklı araştırma desenlerine dair uygulamalar yababilmek
13 10-Farklı araştırma desenlerine dair uygulamalar yababilmek
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 2
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 2
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 2
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 2
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 2
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 2
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 2
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 2
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 2
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 2
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 183    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)