Ders Adı İleri Biyoloji I
Ders Kodu de2192dbbc49446cb5
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Yasin EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Biyomolekülleri, hücrelerin yapı ve fonksiyonlarını ilişkilendirir. Canlı ve cansız yapıları ayırt eder, virüslerin özelliklerini bilir. Bilimin uzun bir süreç olduğuna dair sonuç çıkarır. Tür kavramını ve taksonomik yapıları kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1 Canlılık öğretisinin on teması, canlıların kimyasal içeriği 2 Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu,karbon ve canlılardaki molekül çeşitliliği 3 Makromoleküllerin yapı ve işlevleri 4 Metabolizmaya giriş, Hücre içinde yolculuk 5 Zar yapısı ve işlevi, hücreler arası iletişim 6 Hücre döngüsü 7 Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: Canlı ve Cansız yapılar, Tür Kavramı ve Taksonomik Yapılar 8 Ara Sınav 9 Canlılar bilimi: Virüsler, Bakteriler (Archae ve gerçek bakteriler) 10 Ökaryotlar (Protistalar. Mantarlar. Bitkiler. Hayvanlar) 11 Hayvanların sınıflandırılması 12 Bitkilerin yapısı ve özellikleri 13 Dokular: Bitkisel dokular; Bölünür doku, Değişmez doku 14 Bitkisel Organlar ve Yapıları 15 Final Sınavı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Güncel biyoloji bilgilerini öğrencilere aktarmak
Dersin Amacı Temel biyoloji bilgisini geliştirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Canlılık öğretisinin on teması, canlıların kimyasal içeriği
2 Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu,karbon ve canlılardaki molekül çeşitliliği
3 Makromoleküllerin yapı ve işlevleri
4 Metabolizmaya giriş, Hücre içinde yolculuk
5 Zar yapısı ve işlevi, hücreler arası iletişim
6 Hücre döngüsü
7 Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: Canlı ve Cansız yapılar, Tür Kavramı ve Taksonomik Yapılar
8 Ara Sınav
9 Canlılar bilimi: Virüsler, Bakteriler (Archae ve gerçek bakteriler)
10 Ökaryotlar (Protistalar. Mantarlar. Bitkiler. Hayvanlar)
11 Hayvanların sınıflandırılması
12 Bitkilerin yapısı ve özellikleri
13 Dokular: Bitkisel dokular; Bölünür doku, Değişmez doku
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 40 480
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 30 360
Ödevler 2 80 160
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Genel Biyoloji(Canlılar Bilimi;)Abdurrahman Aktümsek, Muhsin Konuk
Diğer Kaynaklar Biyoloji; Neil A. Campell Genel Biyoloji; Ahmet Afyon, Mehmet Ali Kaya, Dursun Yağız
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)