Ders Adı İleri Biyoloji II
Ders Kodu 760a33c6cfb44b01a1
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Yasin EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Biyolojik çeşitliliğin yaşamın önemli bir unsuru olduğu bilgisi, Biyolojik temel kavramların canlı özelliklerini ortaya koyması açısından önemini açıklayabilme. Hayvanların yapısal özelliklerini ve çalışma prensiplerini kavrayabilme. Doğada var olabilmek için canlıların birbirlerine enerji aktarmak ve haberleşmeyi açıklayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1 Biyolojinin temel kuralları 2 Biyolojik kavramların önemi 3 Canlıların sınıflandırılması 4 Hayvanların çeşitliliği 5 Canlılar arasındaki ilişki 6 Hayvan doku çeşitleri 7 Dokular arasındaki ilişkiler 8 Ara Sınav 9 Hayvan organ sistemleri (Hareket, dolaşım sistemleri) 10 Hayvan organ sistemleri (Solunum, sindirim sistemleri) 11 Hayvan organ sistemleri (Boşaltım, sinir sistemleri) 12 Hayvan organ sistemleri (Endokrin, üreme sistemleri) 13 Canlılarda enerji akışı. Araştırma makalesi ve sunumu 14 Yarıyıl Sonu Sınavı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Biyoloji biliminin önemi hakkında bilgilendirmek ve düşündürmek
Dersin Amacı Temel biyoloji bilgilerini güncel bilgilerle geliştirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Biyolojinin temel kuralları
2 Biyolojik kavramların önemi
3 Canlıların sınıflandırılması
4 Hayvanların çeşitliliği
5 Canlılar arasındaki ilişki
6 Hayvan doku çeşitleri
7 Dokular arasındaki ilişkiler
8 Ara Sınav
9 Hayvan organ sistemleri (Hareket, dolaşım sistemleri)
10 Hayvan organ sistemleri (Solunum, sindirim sistemleri)
11 Hayvan organ sistemleri (Boşaltım, sinir sistemleri)
12 Hayvan organ sistemleri (Endokrin, üreme sistemleri)
13 Canlılarda enerji akışı. Araştırma makalesi ve sunumu
14 Yarıyıl Sonu Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 5
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 7 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 40 480
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 30 360
Ödevler 3 200 600
Sunum 2 80 160
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Genel Biyoloji ; William T. Keeton, James L. Gould, Carol Grant Gould
Diğer Kaynaklar Genel Biyoloji – 2; William T. Keeton, James L. Gould, Carol Grant Gould Biyoloji; Neil A. Campell, Jane B. Reece
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)