Ders Adı Fen Eğitiminde Bilimin Tarihi ve Doğası
Ders Kodu 77d81cc809334b268c
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Süleyman AKÇAY
Dersin Yardımcıları 3-Süleyman AKÇAY
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilim felsefesi hakkında bilimsel bir tartışma yapmak Bilim tarihi ve sosyolojisi hakkında temel kavramları edinmek Bilimin doğası kavramının çıkış sürecini anlamak Bilimin tarihi gelişimi ve doğasına ilişkin temel savları Popper, Kuhn, Feyerabend ve Wittgenstein gibi önemli şahsiyetler ve düşünce akımları bağlamında irdelemek Bilimsellik ve bilimsel olmamak hakkında fikir yürütmek Bilimin doğasının öğretim gerekçelerini belirlemek Bilimin doğasının öğretimi hakkında dünyadaki müfredatlar bağlamında bilgilenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği -
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktılarıyla aynıdır.
Dersin Amacı Bilim felsefesi, tarihi ve sosyoloji çerçevesinde bilimin doğasını fen öğretimi planında incelemek.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Derse giriş: ders amaçlarını ve işleyiş sürecini belirlemek ve görevlendirmeler yapmak.
  Ön Hazırlık: Ders içeriğini edinmek
2 Bilim felsefesi hakkında literatür taraması ve araştırma
3 Bilim felsefesi hakkında literatür taraması ve araştırma
4 Bilimin doğası kavramı ve çıkış süreci hakkında literatür taraması ve araştırma
5 Bilimin doğası kavramı ve çıkış süreci hakkında literatür taraması ve araştırma
6 Bilimin doğasının bileşenlerini belirleme
7 Bilimin doğasının öğretimini dünyadaki müfredatlar bağlamında ele almak
8 Bilimin doğasının öğretimini dünyadaki müfredatlar bağlamında ele almak
9 Bilimin doğası hakkında mitler ve bunların fen öğretimdeki yeri
10 Bilimin doğası hakkında mitler ve bunların fen öğretimdeki yeri
11 Bilimin doğasının öğretiminde kullanılan ve kullanılabilecek yöntemleri irdelemek
12 Bu yöntemler üzerine örnekler getirmek ve sunmak
13 Bu yöntemler üzerine örnekler getirmek ve sunmak
14 Dersin analizi ve değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar McComas, W. F (2002). The nature of science in science education. Springer Netherlands. Lambert, K. (2011). Bilim Felsefesine giriş.Çeviren: Ertan Tağman. Nobel Yayın Dağıtım
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)