Ders Adı Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları
Ders Kodu 7dcc863b8ba24418ac
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. F. Osman PEKEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eğitim süreçlerini en yeni alternatif ölçme değerlendirme araçlarını kullanarak değerlendirebilir. Dersin kazanımlarını alternatif ölçme araçları oluşturarak değerlendirebilir. Çağdaş ölçme değerlendirme yöntemlerini uygulayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste yapılandırmacı yaklaşıma uygun, fen bilimleri eğitimi alanında çağdaş değerlendirme yaklaşımlarına yönelik teknikler ve uygulamaların incelenmesi, Fen eğitiminde uygulanan alternatif, otantik ve performans değerlendirmelere yönelik son yıllardaki çalışmaların taranarak alternetif değerlendirmelere yönelik pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Fen alanlarındaki eğitim durumlarını en son alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanarak değerlendirebilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı ve ders programının öğrencilerle paylaşılması.
2 Fen eğitiminde ölçme değerlendirme sürecinin amaç ve önemi.
3 Geleneksel değerlendirme yaklaşımları ve bunların fen eğitimindeki uygulanma durumlarına yönelik çalışmaların incelenmesi ve sonuçlarının tartışılması.
4 Çağdaş değerlendirme yaklaşımlarının gelişim sürecinin incelenmesi ve fen eğitimindeki amaç ve öneminin tartışılması.
5 Çağdaş değerlendirme yaklaşımlarına yönelik teknikler ve uygulamaların incelenmesi (tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid,
6 Çağdaş değerlendirme yaklaşımlarına yönelik teknikler ve uygulamaların incelenmesi (kavram haritası,)
7 Çağdaş değerlendirme yaklaşımlarına yönelik teknikler ve uygulamaların incelenmesi (vee diyagramı, poster)
8 Çağdaş değerlendirme yaklaşımlarına yönelik teknikler ve uygulamaların incelenmesi (görüşme, portfolyo vb.)
9 Fen eğitiminde uygulanan alternatif, otantik ve performans değerlendirmelere yönelik son yıllardaki çalışmaların taranması ve teknikler bazında sınıflandırılması.
10 Derecelendirilmiş ölçek (rubrik) ve öz/akran/grup değerlendirme formlarının oluşturulması ve bir pilot araştırma kapsamında uygulanması.
11 Derecelendirilmiş ölçek (rubrik) ve öz/akran/grup değerlendirme formlarının oluşturulması ve bir araştırma kapsamında uygulanması.
12 Pilot araştırma sonuçlarının sunumu.
13 Pilot araştırma sonuçlarının sunumu, tartışılması ve raporlaştırılması
14 Araştırma sonuçlarının sunumu, tartışılması ve raporlaştırılması ve öğrencilere geribildirimlerin yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Derste verilecektir.
Diğer Kaynaklar Bahar M, 2006 Fen ve Teknoloji Öğretimi, PegemA Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara 450s. Jonassen, D. H. (1992). Evaluating constructivistic learning. In T. M. Duffy & D. H. Jonassen (Eds.)Constructivism and the technology of instruction: A conversation(pp. 137-148). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Rust, C., O’Donovan, B. & Price, M. (2005). A social constructivist assessment process model: how the research literature shows us this could be best practice. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(3), 231-240. Ramsden, P. (1992) Learning to Teach in Higher Education. London, United Kingdom: Yoo Suhyun Routledge, 2007 Literature Review on Constructivistic Assessment, http://www.personal.psu.edu/users/s/u/suy124/pdf/INSYS%20522/Yoo_Individual%20paper.pdf
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)