Ders Adı Fen Bilgisi Eğitiminde Yapılandırmacı Öğretim Modelleri
Ders Kodu 8410250dbfc44c9087
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretmen olarak yapılandırmacı yaklaşımla ilgili pedagojik bilgilere sahip olur, Yapılandırmacı yaklaşıma uygun çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular, Eğitimde karşilaşilan sorunlara yapılandırmacı yaklaşimla çözümler arayabilme becerisi geliştirebileceklerdir,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere, yapılandırmacı yaklaşımın diğer öğrenme kuramlarında farkını anlama, fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma uygun başlıca öğrenme yöntem, tekniklerini, ölçme ve değerlendirme araçlarını tanıma ve kullanmalarına, fırsat tanıyacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin Öğrenme Çıktıları ile Aynıdır
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrenciler; yapılandırıcılığın bir öğretim kuramı değil, bilgi ve öğrenme kuramı olduğunun ayırd edebilme, yapılandırmacı yaklaşımın fefsefesine uygun öğrenme kuramlarını bilerek bunları fen eğitiminde etkili, verimli ve profesyonel bir şekilde uygulayabilme, beceri ve yeteneklerini kazanacaklardır
WorkPlacement kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı, Yapılandırıcılığın niçin bir öğretim kuramı değil, bilgi ve öğrenme kuramı olduğunun irdelenmesi
2 Yapılandırmacı yaklaşımın özellikleri, yapılandırmacı yaklaşıma ait aktivite örnekleri
3 Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmenin rolü, Yapılandırmacı öğrenme ortamı
4 Yapılandırmacı yaklaşımda ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Yapılandırmacı yaklaşım temelli örnek bir ders planı
5 Bilimsel argumentasyon tabanlı öğrenme, Rehberli öğretim, örnek uygulamaları
6 Problem tabanlı öğrenme ve örnek uygulamaları
7 İnquiry based learning ve örnek uygulamaları
8 8 İşbirlikli öğrenme ve örnek uygulamaları
9 Jigsaw tekniği ve örnek uygulamaları
10 Bilimsel literatürdeki Argümantasyon tabanlı araştırma uygulama örneklerinin incelenmesi
11 Bilimsel literatürdeki işbirlikli uygulama örneklerinin incelenmesi
12 Bilimsel literatürdeki "inquiry based learning" araştırma örneklerinin incelenmesi
13 Öğrencilerce yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin planlanarak yapılan uygulama raporunun sonuçlarının paylaşılması
14 Öğrencilerce yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin planlanarak yapılan uygulama raporunun sonuçlarının paylaşılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders sırasında verilecek.
Diğer Kaynaklar Duit, R., & Treaugust, D. (1998). Learning in science: From bahaviorism towards social constructivism and beyond. In B. J. Fraser & K. G. Tobin (eds.) International Handbook of Science Education, Part 1, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Catherine Fosnote, "Constructivism: A Psychological Theory of Learning", (Ed:C. T. Fosnot), Constnlcticism: Themy, Perspectives !ind Practice, Amsterdam Avenııc, New York, Teacher College Press, 1996. Hanley, S., (2005). On Constructivism, Maryland Collaborative for Teacher Preparation, The Universty of Maryland at College Park, www.inform.umd.edu/UMS+State/UMD.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)