Ders Adı Fen Eğitiminde Kimya Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme
Ders Kodu 9de7dbb2e93f42239e
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Fen eğitiminde kimya deneylerinin öneminin kavratılması 2) Laboratuarda uyulması gereken kurallar ve güvenlik önlemleri 3) Fen Bilgisi Eğitiminde mevcut kimya deneylerini araştırma 4) Alternatif, uygulanabilir, pratik ve anlaşılması kolay kimya deneyleri tasarlama 5) Fen eğitimi için tasarlanan kimya deneylerinin geliştirilmesi ve farklı sınıf ve/veya gruplara uygulanabilirliliğinin belirlenmesi 6) Günlük yaşamdan alıntılar yapılarak kimya deneyleri tasarlama 7) Tasarlanan ve geliştirilen kimya deneylerinin uygulanması ve eksikliklerin tespit edilmesi 8) Probleme dayalı ve çözüm odaklı kimya laboratuarı çalışmalarının öneminin kavratılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fen eğitiminde kimya laboratuvarının önemi ve amacı, laboratuvarla öğretimin tarihçesi, laboratuvar çalışmalarının Fen Bilgisi Eğitimi programındaki önemi ve yeri, bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri, deney tasarlama ve geliştirme, bilimsel süreç becerilerinin kazandırılma yolları, deney çalışma yaprakları ve deney raporu, çalışma yaprakları çeşitleri, çalışma yapraklarının hazırlanması, laboratuvarda ölçme ve değerlendirme, değerlendirme araçları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin amaçları ile aynıdır.
Dersin Amacı Öğrencilerin fen öğretiminde laboratuar çalışmalarından yararlanmaları, bu deneyimi yaşamaları, ilgili konuyu görsel ve somut olarak anlatabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilimsel araştırma yol ve yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerini teşvik etmektir. Ayrıca, öğrencilerin mevcut kimya deneylerine alternatif yeni deneyler tasarlaması ve geliştirmesi, araştırma ve uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fen eğitiminde laboratuvarın önemi ve amacı: Laboratuvarla öğretimin tarihçesi, laboratuvar çalışmalarının Fen Bilgisi Eğitimi programındaki yeri.
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri: deney çeşitleri, deney tasarlama ve geliştirme, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Ölçme ve hata: güvenilirlik, geçerlilik, hata kaynakları, hata hesaplamaları. Deney çalışma yaprakları ve deney raporu: çalışma yaprakları çeşitleri, çalışma yapraklarının hazırlanması.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Deney tasarlama ve geliştirme. Laboratuarda ölçme ve değerlendirme: değerlendirme yöntemleri ve araçları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Fen Bilgisi Eğitim Programı kapsamında mevcut kimya konulu kapalı uçludan açık uçluya doğru çeşitli deneyler.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Fen Bilgisi Eğitim Programı kapsamında mevcut kimya konulu kapalı uçludan açık uçluya doğru çeşitli deneyler.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Fen Bilgisi Eğitim Programı kapsamında mevcut kimya konulu kapalı uçludan açık uçluya doğru çeşitli deneyler.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Ara sınav
9 Fen Bilgisi Eğitimi için alternatif kimya deneyleri tasarlama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Fen Bilgisi Eğitimi için alternatif kimya deneyleri tasarlama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Fen Bilgisi Eğitimi için tasarlanan alternatif kimya deneylerinin geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Fen Bilgisi Eğitimi için tasarlanan alternatif kimya deneylerinin geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Fen Bilgisi Eğitimi için tasarlanan ve geliştirilen alternatif kimya deneyleri uygulamaları ve eksikliklerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 2 20
Labaratuvar 1 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Öğrencilerin ders esnasında tuttuğu notlar
Diğer Kaynaklar 1-Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I-II, Doç. Dr. İlbilge Dökme, Doç. Dr. Alev Doğan, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, palme yayıncılık, 2010. 2-Çepni, S. ve diğ., Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I, Pegem Yayıncılık, 2010. 3-Çepni, S. ve diğ., Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II, Pegem Yayıncılık, 2010.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)