Ders Adı Fen ve Teknolojide Laboratuvar Teknikleri Ve Uygulamaları
Ders Kodu b4142d99900c43e095
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Yasin EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Laboratuar güvenliğini tanımlar ve laboratuar güvenliğini sağlamanın önemini kavrar Laboratuarın genel kuralları ile çalışma kurallarını öğrenir Güvenlik bilgi formunun laboratuar çalışmalarındaki önemini açıklar İlköğretim müfredatındaki deneyleri öğrenir ve bu deneyler ile ilgili simülasyon gösterimi yapar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çalışma sırasındaki belirli laboratuar kuralları, teknikleri ve bu tekniklerin kullanılabilmesi için uygun olan cihazların kullanımı öğretmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere laboratuvar deneyimi kazandırmak Laboratuvar güvenliği hakkında bilgilendirmek
Dersin Amacı Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için, çalışma sırasında belirli laboratuar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanımının öğrenilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fen ve teknoloji eğitiminin amaçları, Fen ve teknoloji öğretiminde laboratuarın kullanım amaçları ve fen eğitimindeki önemi
2 Fen ve teknoloji laboratuarının özellikleri, Laboratuar ortamının düzenlenmesi, Laboratuar şekilleri (U Biçimli laboratuar düzeni – Sıralı laboratuar düzeni – U Biçimli ve sıralı laboratuar düzeni)
3 Fen ve Teknoloji eğitiminde laboratuar yaklaşımları ve deney türleri, Laboratuar genel kuralları
4 Laboratuar güvenliğinin tanımı, Laboratuar güvenliğini sağlamanın önemi, Güvenlik Bilgi Formu
5 Laboratuar çalışma kuralları, Laboratuar alet/ ekipmanın kullanılmasında uyulması gereken kurallar
6 Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, Bazı uyarı ve güvenlik işaretleri, Bazı renklerin ve üzerindeki sayıların anlamı, Uyarıcı işaret olarak renkler
7 Laboratuar kazalarında ilkyardım
8 Ara sınav
9 Ortaokul 5. Sınıf, fen ve teknoloji dersi müfredatında yer alan deneyler
10 Ortaokul 6. Sınıf, fen ve teknoloji dersi müfredatında yer alan deneyler
11 Ortaokul 7. Sınıf, fen ve teknoloji dersi müfredatında yer alan deneyler
12 Ortaokul 7. Sınıf, fen ve teknoloji dersi müfredatında yer alan deneyler ile ilgili simülasyonlar
13 Ortaokul 8. Sınıf, fen ve teknoloji dersi müfredatında yer alan deneyler ve ilgili simülasyonlar
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 7 0
Uygulama 1 40
Labaratuvar 7 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 40 480
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 30 360
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 80 160
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 6 40 240
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Laboratuvar Teknikleri; Süreyya Saltan Evrensel
Diğer Kaynaklar Laboratuvar Teknikleri; Afyon Kocatepe Üniv. Yayını
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)