Ders Adı FEN BİLGİSİNDE DEĞER EĞİTİMİ
Ders Kodu 3ca927e34c484185be
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mevlüt GÜNDÜZ
Dersin Yardımcıları 7-Zuhal BAŞPINAR
Dersin Öğrenme Çıktıları duyarlılık farkındalık değer bilinci
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği fen değer ilişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Fen eğitimindeki ddeğerlere yönelik farkındalık kazandırmak
Dersin Amacı Fen eğitiminde öğrencilere önemli değerleri kazandırmak
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 TANIŞMA
2 YARDIMSEVERLİK
3 SORUMLULUK
4 HOŞGÖRÜ
5 BİLİMSELLİK
6 EMPATİ
7 SAYGI
8 SEVGİ
9 ADALET
10 İYİLİK
11 DÜRÜSTLÜK
12 NEZAKET
13 VİCDAN
14 DEĞERLENDİRME
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 5
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 5
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 5
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 5
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 5
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 5
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 5
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 5
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 5
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu DEĞERLER EĞİTİMİ KİTABI
Diğer Kaynaklar Gündüz, M. (2014). İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersinde “sorumluluk” değerinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğretiminin akademik başarı ve tutuma etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Materyal
Dökümanlar DEĞER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MAKALE VE TEZLER
Ödevler SUNUM VE RAPOR
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)