Ders Adı Nitel Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu 05ILK5032
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Nitel araştırma yöntemindeki belli başlı desenlerin temel özelliklerini karşılaştırabilecektir. Nitel araştırma yöntemindeki temel veri toplama tekniklerini desenlerin temel özelliklerine göre açıklayabilecektir. Belirlenen bir konuya uygun nitel veri toplayabilecektir Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin temel özelliklerini açıklayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Nitel araştırmada veri toplama teknikleri nitel araştırma yöntemleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere nitel araştırma yöntemleri alanında bilgi ve deneyim kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Programın tanıtımı ve dersin kurallarının belirlenmesi.
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
2 Nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
3 Nitel araştırma yaklaşımları
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
4 Nitel araştırma yaklaşımları
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
5 nitel araştırma süreci ve örnekleme
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
6 Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri (Gözlem )
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
7 gözlem formu geliştirme ve geliştirilen form üzerine tartışma
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
8 Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri (Görüşme).
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
9 Görüşme formu geliştirme ve geliştirilen form üzerine tartışma
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
10 Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri (Dokumanlar ve mecazlar).
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
11 Nitel veri analizi
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
12 Nitel veri analizi (uygulamalı analiz)
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
13 Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
14 Nitel araştırma sonuçlarının raporlaştırılması
  Ön Hazırlık: Creswell (2013) Merriam (2013) Yıldırım ve Şimşek (2005)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 5
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 5
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 5
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 5
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 5
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 5
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 5
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 5
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 5
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 2
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 30
Finalin Başarıya Oranı 70
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Ödevler 12 1 12
Sunum 0 0 0
Proje 1 1 1
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Nitel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Ali Yıldırım, Prof. Dr. Hasan Şimşek
Diğer Kaynaklar Nitel Araştırma ve Araştırma Tasarımı: Beş Yaklaşım arasından seçim yapma John W. Creswell
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)