Ders Adı STEM Kuram ve Uygulamaları ile Fen Öğretimi
Ders Kodu 05ILK5033
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Merve Lütfiye Şentürk
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Günümüz eğitim sisteminde STEM'in önemini bilir STEM ile ilişkili geliştirilen kuramları bilir STEM eğitiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri bilir Ülkemizde ve Dünya'da STEM eğitiminin uygulanma düzeyini karşılaştırır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği STEM'in Kuramsal Yapısı, STEM Eğitim Modeli, STEM Eğitiminin Planlanması, Değerlendirmede STEM
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri STEM yaklaşımları ile ilişkili farkındalık kazanmalarını sağlamak STEM ile ilişkili bilgi sahibi olmalarını sağlamak Türkiye'de STEM eğitiminin yeri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Dersin Amacı Öğrencilerin STEM kuramlarını ve farklı uygulama örneklerini öğrenmelerini sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 STEM'e Kavramsal Bir Bakış
2 STEM öğretim Modeli
3 Bütünleştirici STEM Eğitimi
4 STEM Alanında Dünya'daki Reform Hareketleri
5 ABD’de STEM Okul Sistemi ve STEM Kuruluşları
6 Avrupa'da STEM Eğitimi
7 Fen Bilimlerinde STEM Uygulamaları
8 STEM ve Teknoloji Uygulamaları
9 Bilim Teknoloji Mühendislik Sanat ve Matematik (STEAM)
10 STEM Eğitiminde Bilişimsel Düşünme ve Kodlamanin Rolü
11 Öğretmen Yetiştirme Anlayışındaki Dönüşümler ve STEM Öğretmeni Eğitimi
12 STEM Eğitiminde Ölçme Değerlendirme
13 STEM Eğitim Merkezleri
14 Lego Robotik Uygulamaları ile STEM Eğitimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 10
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 3 24
Ödevler 6 3 18
Sunum 2 3 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu STEM Eğitimi Türkiye Raporu
Diğer Kaynaklar Çepni, S. (2017). KURAMDAN UYGULAMAYA STEM EĞİTİMİ, Ankara. Çorlu, S. M., Çallı, E. (2017). STEM Kuram ve Uygulamalarıyla Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitimi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)