Ders Adı Nitel Veri Analizi
Ders Kodu 05ILK5034
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ders sonunda nitel analiz verilerini analiz eder hale gelme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin tanıtımı ve ders kurallarının belirlenmesi; Nitel araştırma yöntemleri; Nitel veri ve nitel veri analizinin genel özellikleri; Nitel veri analiziyle ilgili temel kavramlar;Nitel veri analiz türleri: Betimsel analiz ve nitel içerik analizi; Bilgisayar destekli nitel veri analizi; Nitel verinin yazımı ve gösterimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Nitel araştırmanın temel özelliklerinin öğrenir. Nitel araştırma yöntemlerinin temellerini oluşturur. Nitel veri toplama yöntemlerini öğrenir ve uygular.
Dersin Amacı Nitel veri analizi dersinde, nitel araştırmanın temel özellikleri ve yöntemleri ile ilgili kavramsal bir temel oluşturulması ve uygulamalarla nitel veri analizinin kavratılması amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı ve ders kurallarının belirlenmesi
2 Nitel Araştırma yöntemleri
3 Nitel veri toplama yöntemleri
4 Görüşme, Gözlem veya döküman inceleme ile veri toplama
5 Nitel veri ve nitel veri analizinin genel özellikleri
6 Nitel veri analiziyle ilgili temel kavramlar
7 Nitel veri analiz türleri: Betimsel analiz ve nitel içerik analizi
8 4. haftada toplanan verilerin analizi
9 4. haftada toplanan verilerin analizi
10 4. haftada toplanan verilerin analizi
11 Toplanan verilerin analizine genel bakış
12 Nitel verinin yazımı
13 Nitel verilerin makale formatına getirilmesi
14 Makale formatına genel bakış
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 5
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 5
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 5
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 5
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 5
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 5
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 5
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 5
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 5
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 5
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 12 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 70
Finalin Başarıya Oranı 30
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 12 1 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Stata Uygulamaları İle Nitel Veri Analizi Hatice Özkoç, Özge Akkuş Nitel Veri Analizinde Adım Adım Nvivo Kullanımı Işıl Kabakçı Yurdakul
Diğer Kaynaklar Qualitative Data Analysis Using a Dialogical Approach Paul Sullivan Qualitative Data Analysis from Start to Finish Jamie Harding
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)