Ders Adı Fen Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları
Ders Kodu 05ILK5035
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Merve Lütfiye ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik literatürde yer alan kavramsal çerçeveyi bilir Teknoloji entegrasyonunun sağlandığı öğretim tasarımlarını bilir Teknoloji ile öğretim planlama bilgi ve becerilerine sahip olur Öğretmen yeterliklerini dönemsel olarak analiz eder
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Teknoloji Entegrasyonu, Teknopedagojik Eğitim ile Uyumlu Öğretim Teknolojileri, Öğretim Tasarımları, Öğretmen Yeterlikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin teknolojik pedagojik alan bilgisine ait kuramsal çerçeveyi öğrenmelerini sağlamak Teknoloji entegrasyonunu sağlamaya yönelik öğretim tasarımları hazırlama ilkelerini öğrenmelerini sağlamak Teknopedagojik eğitim temelinde hazırlanan öğretim tasarımlarını uygulama ilkelerini öğrenmelerini sağlamak Öğretmen yeterlikleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak
Dersin Amacı Bu dersin amacı fen bilimleri eğitimi alanında lisansüstü eğitim gören eğitimcilerin teknoloji entegrasyonunu sağlama yeterliklerinin geliştirilmesi için tasarlanan öğretim uygulamalarını öğrenmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Çerçevesi
2 TPAB'in Fen Eğitimi Programındaki Yeri
3 Teknoloji Temelli Öğretim Tasarımları ve Uygulama İlkeleri
4 Fen Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Web Araştırmaları
5 TPAB Temelli Fen Bilimleri Dersi İçin Çoklu Ortam Benzetimi Geliştirme ve Öğretim Sürecinde Kullanma
6 Eğitim Amaçlı Dijital Öykünün Hazırlanması ve Kullanılması
7 TPAB Çerçevesinde Fen Bilgisi Eğitiminde Kavram Haritaları
8 Bilim Kurgu Filmlerinin Desteği ile TPAB Temelli Fen Teknoloji Toplum Dersi
9 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonuna Kavramsal ve Kuramsal Bakış
10 Teknopedagojik Eğitimde Çoklu Ortam Araçları
11 Teknopedagojik Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımı
12 Avrupa'daki Öğretmen Yeterlikleri
13 Amerika'daki Öğretmen Yeterlikleri
14 Geçmişten günümüze Türkiye'deki Öğretmen Yeterlikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 10
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 8 3 24
Sunum 2 3 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Herring, M. C., Koehler, M.J., Mishra, P. (2016) Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for Educators, Newyork
Diğer Kaynaklar Yanpar Yelken,T., Sancar Tokmak, H., Özgelen, S., İncikabı, L. (2013) Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları, Ankara. Kabakçı Yurdakul, I. (2013). Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)