Ders Adı Eğitimde Program Geliştirme
Ders Kodu 05ILK5036
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Dr.Öğr.Üyesi Serkan Aslan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eğitimde program geliştirmenin kavramsal ve kuramsal temellerini açıklar. Eğitimde program geliştirme sürecinin aşamalarını açıklar Eğitimde program geliştirme modellerini tartışır. Eğitim programı tasarısı hazırlama sürecini analiz eder. Program geliştirmede yeni yönelimleri tartışır. Eğitim programının değerlendirme sürecini açıklar. Uygulanmakta olan fen bilimleri programının temel özelliklerini tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eğitimde program geliştirme modellerini tanımak ve bir program tasarısı hazırlamak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Fen bilimine ait öğretim programlarını programın boyutları açısından analiz etme ve program tasarlayıp değerlendirebilme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Program Geliştirmede Temel Kavramlar
2 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri: Felsefi ve Toplumsal Temelleri
3 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri: Psikolojik ve Tarihi Temelleri
4 Program Geliştirme Süreci
5 Eğitim Programları Modelleri
6 Eğitim Programı Tasarısı Hazırlama: Eğitim Gereksinmelerinin Belirlenmesi
7 Eğitim Programı Tasarısı Hazırlama: Amaçların Geliştirilmesi
8 Eğitim Programı Tasarısı Hazırlama: İçeriğin Düzenlenmesi
9 Eğitim Programı Tasarısı Hazırlama: Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi
10 Eğitim Programı Tasarısı Hazırlama: Değerlendirme Sürecinin Düzenlenmesi
11 Program Geliştirmede Yeni Yönelimler
12 Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Eğitim ve Öğretim Programlarının İncelenmesi
13 Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Süreci
14 Hazırlanan Program Tasarılarının Değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 5
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 2
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 4
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 1
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 3
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 4
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 3
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 4
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 5
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 3
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 4 40
Sunum 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yok
Diğer Kaynaklar 1-Demirel, Ö. (2017). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık. 2- Sömez, V. (2015). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yatıncılık. 3- Oliva, P.F. (2007). Developing th curriculum. Boston: Pearson Education. 4- Wiles, J. & Bondi, J. (2007). Curriculum development. New Jersey: Pearson-Merril Prentice Hall 5- Henson, K.T. (2006). Curriculum planning. USA: Waveland Press.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)