Ders Adı Fen-Matematik Entegrasyonu
Ders Kodu 05ILK5038
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Berna Aygün
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Fen bilimleri öğretim programındaki ünitelerin matematiksel kavramların incelenmesi Matematik öğretim programındaki ünitelerin fen bilgisi kavramlarının incelenmesi Fen bilgisi ve matematik entegrasyonu örnekleri oluşturma Matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulanması Stem etkinliklerinin incelenmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders fen ve matematik programlarındaki fen ve matematik kavramlarının incelenmesini sağlayacaktır. Bu ders öğrencilere ayrıca fen ve matematik entegrasyonunu sağlayan rutin olmayan problem durumlarını tanımalarına ve matematiksel modelleme ve STEM gibi disiplinlerarası çalışmaya izin veren etkinliklerin uygulanmasına fırsat tanıyacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Matematik öğretim programındaki ünitelerin fen bilgisi kavramlarının incelenmesi Fen bilgisi ve matematik entegrasyonu örnekleri oluşturma Matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulanması Stem etkinliklerinin incelenmesi Fen bilimleri öğretim programındaki ünitelerin matematiksel kavramların incelenmesi
Dersin Amacı Fen bilimleri dersi öğretim programındaki ünitelerin matematik dersi öğretim programındaki kavramlarla ilişkilendirilmesidir
WorkPlacement d
Hafta Konular  
1 Fen bilimleri öğretim programındaki ünitelerin matematiksel kavramlar
2 Fen bilimleri öğretim programındaki ünitelerin matematiksel kavramlar
3 Fen bilimleri öğretim programındaki ünitelerin matematiksel kavramlar
4 Matematik öğretim programındaki ünitelerin fen bilgisi kavramları
5 Matematik öğretim programındaki ünitelerin fen bilgisi kavramları
6 Fen bilgisi ve matematik entegrasyonu örnekleri oluşturma
7 Fen bilgisi ve matematik entegrasyonu örnekleri oluşturma
8 Matematiksel modelleme
9 Matematiksel modelleme
10 Matematiksel modelleme
11 Stem uygulamaları
12 Stem uygulamaları
13 Stem uygulamaları
14 Stem uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 30
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Lesh, R., Galbraith, P. L., Haines, C. R., & Hurford, A. Modeling Students’ Mathematical Modeling Competencies: ICTMA 13.
Diğer Kaynaklar Kuramdan Uygulamaya STEM Eğitimi. Salih Çepni (Ed.), E-STEM (Girişimcilik, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik). Ankara: Pegem yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)