Ders Adı Seminer (Yüksek Lisans)
Ders Kodu 32abbe0b60fd4df1b7
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Alanında çalışalabilecek bir konu belirleme 2. Bu konuyu araştırabilecek bilimsel yöntemleri tespit etme ve kullanma 3. Araştırma sonuçlarını bilimsel yönteme uygun olarak yazma 4. Araştırmasını topluluk önünde sunma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrenciler, ders döneminin ilk haftası içinde dersin hocasıyla birlikte seminer konusunu belirler, konu hakkında literatür taraması yapar, veriler toplar, sonuçlarını yazılı hale getirir ve topluluk önünde sunar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanındaki bir konuyu araştırmak, metodolojiye uygun bir şekilde yazabilmek ve topluluk karşısında sunabilmek.
WorkPlacement w
Hafta Konular  
1 Dersin metodu ve işlenişi hakkında öğrencinin bilgilendirmesi
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Araştırma amaçlı konu tespiti
2 Seminer sunum kuralları ve konular
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
3 Literatür tarama, veri toplama ve analiz etme
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
4 Literatür tarama, veri toplama ve analiz etme
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
5 Literatür tarama, veri toplama ve analiz etme
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
6 Literatür tarama, veri toplama ve analiz etme
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
7 Literatür tarama, veri toplama ve analiz etme
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
8 Rapor yazma
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
9 Rapor yazma
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
10 Rapor yazma
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
11 Rapor yazma
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
12 Rapor yazma
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
13 Sunum yapma
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: PPT sunusu hazırlama
14 Sunum yapma
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: PPT sunusu hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 1
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 2
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 3
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 1
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 100
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 100
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 10 80
Ödevler 1 12 12
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu d
Diğer Kaynaklar Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri kitapları, websiteleri, ve konu ile ilgili veri tabanları.
Materyal
Dökümanlar d
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)