Ders Adı Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Ders Kodu bc4f976592b342218b
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Üzerinde uzmanlaşılacak bir konu belirleme 2. Konu hakkında ilgili kaynakları tarama 3. Bilgi toplama, işleme ve organize etme 4. Toplanan bilgilerden bir rapor hazırlama 5. Özel bir konu hakkında bireysel araştırma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrenci, ders döneminin ilk haftası içinde dersin hocasıyla birlikte ders konusunu belirler. 3. hafta itibarıyla hazırlanan konular sınıf önünde anlatılır ve hazırlanan konu dersin hocasına yazılı olarak sunulur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında özel bir konu üzerinde akademik çalışma veya tez hazırlayabilmenin ön çalışmasını gerçekleştirmek.
WorkPlacement w
Hafta Konular  
1 Konu belirleme
2 Bilgi toplama
3 Bilgi toplama
4 Bilgi toplama
5 Bilgi toplama
6 Bilgi işleme ve organize etme
7 Bilgi işleme ve organize etme
8 Bilgi işleme ve organize etme
9 Bilgi işleme ve organize etme
10 Çalışma raporu hazırlama
11 Çalışma raporu hazırlama
12 Çalışma raporu hazırlama
13 Çalışma raporu hazırlama
14 Rapor sunma ve değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 1
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 2
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 3
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 1
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 50
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 100
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu d
Diğer Kaynaklar Alanla ilgili kitaplar, web siteleri ve akademik online veri tabanları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)