Ders Adı Lignoselulozik Maddeler Kimyası
Ders Kodu 01OEM5101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Birol Uner
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Lignoselulozik maddelerin tanıyacaklar 2- Fonksiyonel guruplar ve Karbonhidrat kimyası hakkında bilgilenecekler 3- Seluloz ve turevlerini, hemiseluloz lignin ve ekstraktif maddeler hakkında bilgi sahibi olacaklar kullanım alanlarını öğrenecekler, 4- Kağıt hamuru hazırlama ve ağartma kimyasi hakkında bilgi sahibi olacaklar, kimyasal reaksiyonlari tahmin edebilecekler 5- Odun bileşenlerinden yeni ürünler elde edebileceklerdir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrenciler temel bilgilerle başlayacak. Bitkiyi oluşturan kimyasallar hakkında bilgi sahibi olacaklar. Seluloz lignin hemiseluloz ve ekstraktif maddeleri ve farklı ortamlarda reaksiyonlarını öğrenecekler. Bunlara ek olarak odunu ve oluşturan maddelerin kimyasal modifikasyonlarını görecekler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Lignoselulozik maddelerin tanıtımı 2- Fonksiyonel guruplar ve Karbonhidrat kimyası hakkında bilgilendirilecekler 3- Seluloz ve turevlerini, hemiseluloz lignin ve ekstraktif maddeler hakkında bilgi sahibi olacaklar kullanım alanlarını öğrenecekler, 4- Kağıt hamuru hazırlama ve ağartma kimyasi hakkında bilgi sahibi olacaklar, kimyasal reaksiyonlari tahmin edebilecekler 5- Odun bileşenlerinden yeni ürünler elde edebileceklerdir
Dersin Amacı Bu kurs lignoselulozik maddeler kimyasının ilginç dünyasını tanıtacak. Öğrenciler özellikle odunu, bileşenlerini ve reaksiyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Lignoselulozik Maddelerin Tanıtımı
3 Fonksiyonel Guruplar
4 Karbohidrat Kimyası
5 Seluloz
6 Seluloz turevleri
7 Lignin
8 Lignin Reaksiyonları
9 Hemiselulozlar
10 Bileşenlerden Elde Edilen Kimyasallar
11 Odunun Plastikleştirilmesi
12 Kağıt Hamuru
13 Ağartma
14 Belirlenecek
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 5
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 5
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 1
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 3
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 1
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 3
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 2
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 15 30
Sunum 1 15 15
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Wood and Cellulosic chemistry.D.N.-S. Hon N. Shiraishi 1993 Marcel Dekker
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)