Ders Adı Selüloz ve Türevleri Endüstrisi
Ders Kodu 01OEM5106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Selüloz modifikasyon yöntemlerini bilmek 2- Rejenere selüloz üretimini bilmek 3- Selüloz esterlerini bilmek 4- Selüloz eterlerini bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Selülozun kimyasal ve fiziksel özelliklerini bilerek, selüloz esaslı değişik ürünlere prosesini yapabilmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Kağıt dışında selülozun kullanım alanlarını bilmek 2- Farklı kaynaklardan elde edilen selülozun özelliklerini bilmek
Dersin Amacı Selülozun kimyasal özelliğini kavramak, odunsu ve otsu bitkisel materyaldeki selüloz hakkında bilgi sahibi olmak, selüloz üretim metotlarını bilmek, selülozu hammadde kaynağı olarak kağıt üretimi dışında kullanımını bilmek, selülozdan rejenere lif üretimi, selülozun modifikasyon yöntemleri ve ürünlere dönüşmesini bilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Selülozun doğada bulunuşu ve genel özellikleri
2 Selülozun kimyasal özellikleri
3 Selüloz ile nişasta arasındaki benzerlik ve farklılıklar
4 Selülozun polimerik yapısı ve özelliği
5 Selülozun elde edilme yöntemleri
6 Selülozun hammadde olarak kağıt dışındaki alanlar için kullanıma hazırlanması
7 Rejenere selüloz üretimi
8 Rejenere selülozun kimyasal ve fiziksel özellikleri
9 Selüloz esterleri
10 Selüloz asetat’ın kimyasal ve fiziksel özellikleri
11 Selüloz nitrat’ın kimyasal ve fiziksel özellikleri
12 Selüloz eterleri
13 Özel selüloz türevleri hazırlama ve selüloz modifikasyon yöntemleri
14 Selülozun hidrolizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 21 21
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1- Şahin, H.T. 2009. Selüloz ve Türevleri Endüstrisi Ders Notları, SDU Orman Fakültesi, Isparta
Diğer Kaynaklar 1- Fengel D, Wegener G. 1984. Wood, chemistry, ultrastructure, reactions, Walter de Gruyter Public., Berlin, Germany. 2- Sjostrom, E.1993. Wood Chemistry, Fundamentals and Applications, Academic Press, San Diego, CA. 3- Shiraishi, N., Hon-N-S, D. 2001. Wood and Cellulosic Chemistry Marcel Dekker New York 4- Young, R.A. 1978. Modified Cellulosics, Academic press, NY.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)