Ders Adı Orman Endüstrisinde Biyoteknoloji Uygulamaları
Ders Kodu 01OEM5107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Biyoteknoloji ile ilişkili terminoloji öğrenilecektir 2- Biyolojik yaklaşımların orman ürünleri endüstrisine uygunluğu belirlenecektir 3- Orman ürünleri endüstrinde oluşan atıkların biyolojik yaklaşımlarla değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi araştırılacaktır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyolojik işlemler, biyoteknolojik yaklaşımlar, orman ürünleri endüstrisi-biyolojik yaklaşımlar, biyolojik selüloz üretimi, biyolojik ağartma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Biyoteknolojik gelişmeler ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması 2- Biyolojik yaklaşımların orman ürünleri endüstrisine uygunluğunun analiz edilmesi
Dersin Amacı Biyoteknolojik alandaki gelişmelerin orman ürünleri endüstrisinde uygulanma olanaklarının belirlenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Biyoteknoloji-genel kavramlar
2 Lignoselülozik maddelerin kimyasal özellikleri
3 Orman ürünleri endüstrisinde çevresel ve ekonomik sorunlar
4 Orman ürünleri endüstrisinde sorunları çözmede yeni yaklaşımlar
5 Biyokütlenin asit hidrolizi ve sıvı yakıt üretilmesi
6 Biyokütleden üretilen sıvı yakıtların enerji değerleri
7 Biyoetanol-genel özellikleri ve enerji değeri
8 Orman endüstrisi ile ilişkili Mikoloji alanındaki çalışmalar
9 Odunda çürüklük yapan mikroorganizmalar
10 Beyaz çürüklük mantarlarından mekanik kağıt üretiminde faydalanma imkanları
11 Beyaz çürüklük mantarlarından kimyasal kağıt üretiminde faydalanma imkanları
12 Beyaz çürüklük mantarlarından odun hamurlarının ağartılmasında faydalanma imkanları
13 Selüloz ve kağıt endüstrisinde atıkların biyolojik olarak bertaraf edilmesi
14 Genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 21 21
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1- Şahin, H.T. Orman Endüstrisinde Biyoteknoloji Uygulamaları Ders Notları, SDU Orman Fakultesi, Isparta
Diğer Kaynaklar 1- Biermann, C. J. 1996. Essentials of Pulping and Papermaking. Academic Press Inc, San Diego CA. 2- Fengel, D., Wegener, G. 1984. Wood, Chemistry, Ultrastructure, Reactions; Walter de Gruyter: Berlin, Germany, 1984. 3- Young, R.A., Akthar, M. 1998. Environmentally Friendly Technologies for Pulp and Paper Industry, R. Young and M. Akthar (Eds.), John Wiley Sons. Inc.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)