Ders Adı Odun Polimer Kompozitleri
Ders Kodu 01OEM5108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Birol Uner
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Polimerler hakkında bilgi sahibi olmak Odun kimyasi hakkında bilgi sahibi olmak Yapışma ve yapışma teorileri hakkında bilgi sahibi olmak Odun plastik kompozitleri üretimi hakkında bilgi sahibi olmak Karakterize etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kompozit Tanımlar Sınıflamalar , Odun Yapısı , Polimerler, Polimer Çeşitleri, Materyal Seçimi, Yapışma Teorileri, Üretim Yöntemleri Kullanım Alanları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hammadde ozelliklerinin belirlenmesi Proses metodlarının belirlenmesi Urun Ozelliklerinin belirlenmesi Farklı maddelerinin birbirine uyum sağlaması
Dersin Amacı Bu dersin amacı odun kimyası polimerler, yapışma ve odun plastik kompozitleri hakkında bilgilendirme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
2 Polimerler
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
3 Polimer Sentez Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
4 Odun Kimyası
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
5 Seluloz
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
6 Lignin
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
7 Hemiseluloz
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
9 Yapışma
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
10 Yapışma Teorileri
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
11 Katkı Maddeleri
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
12 Odun Plastik Kompozit Üretim Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
13 Karakterize Etme
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
14 Odunun Plastikleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Kişisel Notlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 5
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 5
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 1
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 5
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 3
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 5
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 1
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 15
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 1 15 15
Proje 1 13 13
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu J. Applied Polymer Science J. Composite Materials Polymers macromolecules
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)