Ders Adı Lif ve Kağıt Teknolojisinde Özel Konular
Ders Kodu 01OEM5109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kağıt endüstrisinde kullanılan geleneksel yöntemlerin olumsuz yönleri kavranılacaktır 2- Kağıt endüstrisindeki olumsuz etmenlerin azaltılması için geliştirilen alternatif yöntemler tanıtılacaktır 3- Alternatif yöntemlerin sağladığı olumlu ve olumsuz etmenler irdelenecektir 4- Geleneksel ve alternatif yeni geliştirilen yöntemlerin birbirlerine benzer ve farklı yönleri açıklanabilecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel kağıt üretim yöntemleri, alternatif kağıt üretim yöntemleri, kağıt endüstrisinin genel özellikleri ve çevreye etkileri, çevreye duyarlı yeni selüloz ve kağıt üretim teknolojileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Kağıt endüstrisinde kullanılan geleneksel yöntemlerin olumsuz yönlerinin takip edilmesi 2- Yeni geliştirilen yöntemlerin avantaj ve dezavantajları bilinecektir
Dersin Amacı Selüloz ve kağıt endüstrisinde geleneksel ve yeni geliştirilen alternatif teknolojilerin kavranılması, selüloz ve kağıt endüstrisindeki sorunlar ve bunların azaltılması olanaklarının incelenmesi, yeni geliştirilen çevreye duyarlı kağıt üretim teknolojileri
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Geleneksel kağıt üretim teknolojileri
2 Selüloz ve kağıt endüstrisinde hammadde sorunu
3 Selüloz ve kağıt endüstrisinin çevreye etkileri
4 Selüloz ve kağıt endüstrisinde yüksek su ve enerji kullanım sorunu
5 Alternatif selüloz ve kağıt üretim teknolojileri
6 Alternatif selüloz üretim teknikleri-1
7 Alternatif selüloz üretim teknikleri-2
8 Biyolojik delignifikasyon yöntemleri
9 Organik çözeltili delignifikasyon yöntemleri
10 Çevreye duyarlı kağıt hamuru ağartma teknikleri
11 Selüloz ve kağıt endüstrisinde oluşan atıklardan faydalanma imkanları
12 Odun dışı bitkisel materyalden kağıt üretilmesi
13 Alternatif kağıt yüzey işlemleri-I
14 Alternatif kağıt yüzey işlemleri-II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Sahin, H.T. Lif ve Kağıt Teknolojisinde Özel Konular Ders Notları, SDU Orman Fakultesi, Isparta
Diğer Kaynaklar 1- Biermann, C. J. 1996. Essentials of Pulping and Papermaking. Academic Press Inc, San Diego CA. 2- Fengel, D., Wegener, G. 1984. Wood, Chemistry, Ultrastructure, Reactions; Walter de Gruyter: Berlin, Germany, 1984. 3- Young, R.A., Akthar, M. 1998. Environmentally Friendly Technologies for Pulp and Paper Industry, R. Young and M. Akthar (Eds.), John Wiley Sons. Inc.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)