Ders Adı Ahşap Koruma ve Laboratuvar Teknikleri
Ders Kodu 01OEM5113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ahşabı bozunduran etkenlere karşı kullanılan yöntemleri, kimyasal maddeleri ve genel laboratuar tekniklerini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ahşapta doğal dayanıklılık, Ahşabın yapısı, Ahşabın tahripçileri ve bozunma mekanizması, Ahşabı koruma yöntemleri ve koruyucu kimyasallar, Uygulamalı ahşap koruma, Ahşap koruma laboratuarı, çalışma ilkeleri, kullanılan malzemeler, yapılan bazı genel işlemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Ahşabı bozunduran zararlı etkenlere karşı kullanılan yöntemleri ve kimyasal maddeleri tanıtmaktır. 2- Ahşap korumada uygulanan laboratuar tekniklerini öğretmektir.
Dersin Amacı Ahşabı bozunduran zararlı etkenlere karşı kullanılan yöntem ve kimyasal maddeler ile laboratuar teknikleri hakkında genel bilgiler vermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ahşabın makraskopik özellikleri
2 Ahşabın mikroskobik özellikleri,
3 Ahşabın kimyasal özellikleri,
4 Ahşapta doğal dayanıklılık
5 Ahşapta bozunma ve bozunmanın mekanizması
6 Ahşabın tahripçileri ve özellikleri
7 Ahşabı koruma yöntemleri ve özellikleri
8 Ahşabı koruyucu kimyasallar ve özellikleri
9 Uygulamalı ahşap koruma işlemleri
10 Ahşap koruma laboratuarı ve çalışma ilkeleri
11 Ahşap koruma laboratuarında oluşabilecek kazalar ve yapılacak ilk yardım
12 Ahşap koruma laboratuarında kullanılan malzemeler
13 Ahşap koruma laboratuarında yapılan bazı genel işlemler
14 Laboratuvar çalışması / Uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 3 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 3 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 1 10 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 190    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Wilkinson, J. G. , Industrial Timber Preservation, Associated Business Press, London, 1979. Yılmaz, M. ve Karataş, İ., 2003. Genel Kimya Laboratuarı, Mimoza Yayınevi, Konya.
Diğer Kaynaklar Richardson, B. A., Wood Preservation, The Construction Press, Lancaster, 1978.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)