Ders Adı Odun Mikrobiyolojisi ve Laboratuvar Teknikleri
Ders Kodu 01OEM5114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Odun mikrobiyolojisi terimlerini ve biyotik zararlıları tanımlar. 2- Biyotik odun zararlılarının etki mekanizmasına dair bilgiler verir. 3- Enfekte olmuş odunu inceleme tekniğini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odun mikrobiyolojisine giriş, Mikrobiyolojik etkenler, özellikleri ve çeşitleri, Enfekte olmuş odunu inceleme tekniğini, Mikoloji laboratuarı ve çalışma ilkeleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Odun mikrobiyolojisini, biyotik zararlıların etki mekanizmasını ve enfeksiyonlu odunu inceleme tekniğini öğretmek. 2- Odun mikolojisinde uygulanan laboratuar tekniklerini öğretmektir.
Dersin Amacı Oduna zarar veren, değerini düşüren ve kullanımını sınırlayan mikrobiyolojik zararlılara dair temel bilgiler vermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Odun mikrobiyolojisine giriş
2 Odunu bozunduran mikrobiyolojik etkenler
3 Mikrobiyolojik etkenlerin özellikleri ve sınıflandırılması
4 Mikolojik etkenlerin yaşam istekleri
5 Mikolojik etkenlerin oluşturduğu anatomik ve kimyasal yapı değişmeleri
6 Çürütülen odunun ultramikroskobik özellikleri ve değişmeler
7 Çürütülen odunun fiziksel ve mekanik özeliklerindeki değişmeler
8 Odunu çürüten önemli mantarlar ve özellikleri
9 Enfekte olmuş odunu inceleme tekniğini
10 Odun mikrobiyolojisi laboratuarı ve çalışma ilkeleri
11 Odun mikrobiyolojisi laboratuarında oluşabilecek kazalar ve ilk yardım
12 Odun mikrobiyolojisi laboratuarında kullanılan malzemeler
13 Odun mikrobiyolojisi laboratuarında yapılan bazı genel işlemler
14 Laboratuvar çalışması / Uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 3 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 3 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 1 10 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 190    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Zabell, R.A., Morrell J.J., 1992. Wood Microbiology: Decay and Its Prevention Academic Pres.
Diğer Kaynaklar Goodell, D.D., Nicholas, T., Schultz, 2003. Wood Deterioration and Preservation: Advances in Our Changing World, American Chemical Society. Eaton, R.A., Hale, M.C., 1993. Wood: Decay, Pests and Protection Chapman&Hall. Nicholas, D.D., 1973. Wood Deterioration and Its Prevention by Preservative Treatments, Syracuse University Press, NY.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)