Ders Adı Odun Anatomisi ve Laboratuvar Teknikleri
Ders Kodu 01OEM5117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Odunun anatomik yapısını ve özeliklerini bilir. 2- Mikroskopta çalışmayı öğrenir 3- Laboratuar tekniklerini tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odunun anatomik yapısı, Makroskopik ve mikroskopik teşhis, Odun anatomisi laboratuarı ve çalışma ilkeleri, Preparasyon teknikleri, Mikroskopla çalışma tekniği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Odunun anatomik yapısını, mikroskopta çalışmayı ve odun anatomisi laboratuar tekniklerini öğretmektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Odun anatomisi ile ilgili genel tanımlar
2 Odunun oluşumu, iç morfolojik ve dış morfolojik özellikleri
3 İğne yapraklı ve yapraklı ağaç odunlarının anatomik yapısı
4 Makroskopik teşhis
5 Mikroskopik teşhis
6 Endüstriyel ağaç türleri odunlarının makroskopik teşhisi
7 Endüstriyel ağaç türleri odunlarının mikroskopik teşhisi
8 Odun anatomisi laboratuarı ve çalışma ilkeleri
9 Mikroskop ve kısımları
10 Mikroskop tipleri
11 Preparasyon teknikleri
12 Odun preparatlarının hazırlanması
13 Mikroskopla çalışma tekniği
14 Laboratuvar çalışması / Uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 1 10 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 190    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bozkurt, A.Y., 1992. Odun Anatomisi, İÜ Orman Fakültesi Yayınları No: 3652/415, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Merev, N., 2003. Odun Anatomisi ve Tanıtımı, KTÜ Orman Fakültesi Yayınları No: 210/32, Trabzon. Carlquist, S., Comparative Wood Anatomy, ISBN 3-540-18827-4, Spinger-Verlag Berlin Heidelberg New York. Gregory, M., 1994. Bibliography of systematic wood anatomy of dicotyledons. Leiden, The Netherlands: Hortus Botanicus.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)