Ders Adı Orman Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
Ders Kodu 01OEM5118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Orman ürünleri endüstrisindeki geleneksel yöntemler kavranılacaktır 2- Orman ürünleri endüstrisinde yeni geliştirilen ürünler tanıtılacaktır 3- Yeni ürünlerin üretim maliyet ve pazarlama imkanları irdelenecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Orman Ürünleri endüstrisinin genel yapısı, mevcut ürünler ve özellikleri, yeni ürün geliştirme çalışmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Orman ürünleri endüstrisinde yeni gelişmeler ve ürünlerin araştırılması
Dersin Amacı Orman endüstrisi ile ilgili yeni teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, geleneksel yöntemlerdeki mevcut sorunların azaltılması veya tamamen eline edilmesi üzerine geliştirilen yaklaşımların incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Orman ürünleri sektörüne genel bakış
2 Dünyada ve Türkiye de orman ürünleri sektörü
3 Orman ürünleri endüstrisinde hammadde sorunu
4 Orman ürünleri endüstrisinde maliyet ve çevre sorunları
5 Teknolojik gelişmelerin orman ürünleri endüstrisine etkileri
6 Orman ürünleri endüstrisinde nanoteknolojinin kullanılabilirliği
7 Orman ürünleri endüstrisinde biyoteknolojinin kullanılabilirliği
8 Ahşap esaslı malzemelerde kullanılan yüzey işlem maddeleri-1
9 Ahşap esaslı malzemelerde kullanılan yüzey işlem maddeleri-2
10 Ahşap esaslı mühendislik ürünü malzemeler
11 Odun dışı lignoselülozik esaslı mühendislik ürünü malzemeler
12 Odun-plastik esaslı kompozit malzemeler
13 Özel amaçlar için kompozit malzemeler-1
14 Özel amaçlar için kompozit malzemeler-II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1- Kişisel Notlar
Diğer Kaynaklar 1- Biermann, C. J. 1996. Essentials of Pulping and Papermaking. Academic Press Inc, San Diego CA. 2- Fengel, D., Wegener, G. 1984. Wood, Chemistry, Ultrastructure, Reactions; Walter de Gruyter: Berlin, Germany, 1984. 3- Young, R.A., Akthar, M. 1998. Environmentally Friendly Technologies for Pulp and Paper Industry, R. Young and M. Akthar (Eds.), John Wiley Sons. Inc. 4- Rowell, R. M. In Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites; Rowell, R. M., Ed.; CRC Press, Inc.: Boca Raton, FL, 2005; Chapter 4.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)