Ders Adı Orman Ürünleri Analizlerinde Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisinin Kullanımı
Ders Kodu 01OEM5119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Samim YAŞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yüksek basınç sıvı kromatografisi sistemi 2. Yüksek basınç sıvı kromatografisinin orman ürünleri analizlerinde uygulanışı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği HPLC teknikleri ve uygulanmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yüksek basınç sıvı kromatografisinin (HPLC) orman ürünleri analizlerinde kullanımını kavramak
Dersin Amacı Yüksek basınç sıvı kromatografisinin (HPLC) orman ürünleri analizlerinde kullanımını kavratmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sıvı Kromatografisinin teorisi
2 Sıvı Kromatografisinin teorisi
3 Sıvı Kromatografisinin teorisi
4 Sıvı Kromatografisinin çeşitleri
5 Sıvı Kromatografisinin çeşitleri
6 Sıvı Kromatografisinin çeşitleri
7 Sıvı Kromatografisinin ekipmanları
8 Sıvı Kromatografisinin ekipmanları
9 Sıvı Kromatografisinin ekipmanları
10 Sıvı Kromatografisinin ekipmanları
11 Sıvı Kromatografisinin ekipmanları
12 Rezolüsyonun optimizasyonu, türevlendirme
13 Dereceli elüsyon, otomasyon, kalitatif analiz, kantitatif analiz
14 Orman ürünleri analizlerinde HPLC uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 5
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 5
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 1
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 5
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 1
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 1
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 1
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Hışıl, Y. (2004): Enstrümental Gıda Analizleri-1 (Yüksek basınç sıvı kromatografisi), 4. Baskı, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları Yayın No:31, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. Literatürdeki orman ürünleri analizlerinde HPLC uygulamalarına ilişkin derleme ve araştırma makaleleri.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)