Ders Adı Isıl İşlem Görmüş Ahşap
Ders Kodu 01OEM5123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler 1. Ağaç malzemede Isıl işlem ile ilgili konularda yorum yapar 2. Isıl işlem uygulamalarının ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisini değerlendirir 3. Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunlar ve yapılan çalışmaları yorumlar 4. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğrenir 5. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamaları uygular 6. Sorunun tanımlanması, çözümlerin üretilmesi aşamalarında bireysel sorumluluk alabilme ve gerektiğinde takım çalışması yapmanın ve etik anlayışın önemini kavrar 7. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemi hakkında farkındalık kazanır 8. Bilimsel verilere ulaşma ve değerlendirme tecrübesi kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odunda ısıl işlemin geçmişi. Isıl işlem ekipmanları. Kullanılan hammaddeler. Farklı ısıl işlem prosesleri. Isıl işlemin odun özellikleri üzerine etkisi. Isıl işlem görmüş ahşabın sınıflandırılması. Bu malzemenin kullanım alanları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Ağaç malzemede Isıl işlem ile ilgili konularda bilgi vermek 2. Isıl işlem uygulamalarının ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisi hakkında bilgi vermek 3. Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek 4. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğretmek 5. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamalar hakkında bilgi vermek 6. Sorunun tanımlanması, çözümlerin üretilmesi aşamalarında bireysel sorumluluk alabilme ve gerektiğinde takım çalışması yapmanın ve etik anlayışın önemini anlatmak 7. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemini öğretmek
Dersin Amacı Odunda ısıl işlem uygulamalarının öğretilmesi ve bu uygulamaların sonucunda elde edilen ürünlerin kullanım alanlarının öğretilmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ağaç malzemenin özellikleri, hammadde olarak olumlu ve olumsuz özellikleri, Beyin fırtınası
2 Isıl işlem uygulamalarının tarihçesi
  Ön Hazırlık: Militz, H.(2002)
3 Farklı ısıl işlem prosesleri, Isıl işlem ekipmanları. Kullanılan hammaddeler
  Ön Hazırlık: Rapp(2001); Güller,Korkut (2006)
4 Tartışma (farklı uygulamaların karşılaştırılması)
5 Endüstriyel ve laboratuvar uygulamalarının karşılaştırılması
6 Isıl işlemin ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisi (dayanıklılık)
  Ön Hazırlık: Kim (1998);Kamdem (2002)
7 Isıl işlemin ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisi (çalışma, yoğunluk, rutubet vb.)
 
8 Isıl işlemin ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisi (mekanik özellikler)
  Ön Hazırlık: Kobojima (2000); Matsumoto (2001)Bengtsson vd. (2002)
9 Isıl işlem ve odun kalitesi ilişkilerinin değerlendirilmesi (Türkiye ve Dünyadaki çalışmalar, sorunlar)
10 Tartışma (ısıl işlem uygulamasının kruyuculuğu ve çevresel anlamda değerlendirilmesi)
  Ön Hazırlık: Kamdem (2000,2002)
11 Isıl işlem görmüş ahşabın sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Güller,Korkut (2006)
12 Isıl işlem görmüş ağaç malzemenin kullanım alanları
  Ön Hazırlık: Güller,Korkut (2006)
13 Türkiyede ısıl işlem tesis ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Serbest araştırma
14 Derste öğrenilen konuların genel değerlendirilmesi, sözlü sunumlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 20 80
Sunum 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. ThermoWood Hand Book (by Finnish Thermowood Association) 2. Güller, B., Korkut, S., (2006): Isıl İşlem Görmüş Ahşap (ThermoWood), Wood Art Mobilya dekorasyon dergisi
Diğer Kaynaklar 1.Militz, H.,2002. Heat Treatment Technologies in Europe:Scientific Background and Technological State-of-Art, Proceedings of Conference on “Enhancing the durability of lumber and engineered wood products” February 11-13, 2002,Kissimmee, Orlando. Forest Products Society, Madison, US. 2.Militz, H., 2002. Thermal treatment of wood: European Processes and their background In: Annual Meeting International Research Group on Wood Preservation, Proceedings, 33, Cardiff, 10 pp. 3.Rapp, O.A., 2001. Rewiew on Heat Treatments of Wood, Printed by The European Commission Research Directorate, Belgium, ISBN:3-926301-02-3. 4.Vııtanen, H., Jämsä, S., Paajanen, L., Vııtanıemı, P., 1994. The Effect of Heat Treatment on the Properties of Spruce. Apreliminary Report. Paper Prepared for the 25th Annual Meeting, Bali, Indonesia May 29 - June 3. 1994 5.Sevim Korkut, D., Guller, B., 2008. The effects of heat treatment on physical properties and surface roughness of red-bud maple (Acer trautvetteri Medw.) wood, BIORESOURCE TECHNOLOGY, 99 : 2846-2851 6.Kamdem,D.P., Pizzi,A.,Triboulot,B.C.,2000. Heat-treated timber:potentially toxic byproducts presence and extent of wood cell wall degradation, Holz als Roh-und Werkstoff 58,253-257 7.Kamdem,D.P., Heat Treatment: Can It Replace Preservatıves?, CWPA Proceedings, 2002, 122-131 pp. 8.Bengtsson, C.; Jermer, J.; Brem, F., 2002. Bending strength of heat-treated spruce and pine timber In: Annual Meeting International Research Group on Wood Preservation, Proceedings, 33, Cardiff Wales, UK, 12 -17 May 9.Del Menezzi, CHS. Tomaselli, I., 2006. Contact thermal post-treatment of oriented strandboard to improve dimensional stability: A preliminary study. Holz als Roh- Werkst. v. 64, n. 2, p. 212-217 10.Kim, G-H.; Yun, K-E.; Kim, J-J., 1998. Effect of heat treatment on the decay resistance and bending properties of radiata pine sapwood. Material und Organismen 32(2):101-108 11.Kubojima, Y.; Okano, T.; Ohta, M., 2000. Bending strength and toughness of heat-treated wood J. Wood Sci. 46(1):8-15 12. Matsumoto, T.; Matsumoto, H.; Fujimoto, N.; Fujimoto, Y.; Murase, Y., 2001. Influence ofthermal treatments on the mechanical properties of wood. In: International IUFRO Wood Conference Proceedings, 7, Tsukuba: p 4.
Materyal
Dökümanlar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılır.
Ödevler Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
Sınavlar Öğrenci bilgi sistemi ve/veya enstitü web sayfasında ilan edilir
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)