Ders Adı Egzotik Ağaçların Teknolojik Özellikleri
Ders Kodu 01OEM5124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Endüstriyel olarak önemli olan bazı yabancı ağaç odunlarının hazır preparatlarından ve görüntülerinden makroskopik ve mikroskopik teşhisini en azından cins bazında yapar 2. Eline aldığı bir örnek üzerinde, örneğin özelliklerinden hareketle yorumlar yapar (örnek üzerindeki kusurların olası sebepleri, yıllık halka yapısından hareketle büyümesi, kullanım alanları vb.) 3. Endüstriyel olarak önemli olan bazı yabancı ağaç odunlarının kullanım alanları hakkında karar verir 4. Bir türün özelliklerinden hareketle kullanım alanları hakkında yorum yapar 5. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme tecrübesi artar 6. Endüstriyel olarak önemli olan bazı yabancı ağaç türlerinin odun özelliklerini değerlendirir 7. Odun örneğinden türün tanınması için gerekli aşamaları tanımlar 8. İşlenmiş örneğinden türün tanınması için gerekli aşamaları tanımlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ağaç malzemede teknolojik özellikler. Teknolojik özellikleri etkileyen faktörler. Teknolojik özelliklerin ağaç türlerine göre değişimi. Ticari önemi olan egzotik ağaç türlerinin fiziksel, anatomik ve mekanik özellikleri. Ağaçların teknolojik özelliklerine göre kullanış yerlerinin seçimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Orman Ürünleri sektöründe ticari önemi olan yabancı ağaç türlerinin özelliklerini öğretmek 2. Orman ürünleri sektöründe ticari önemi olan yabancı ağaç türlerinin kullanımını öğretmek 3. Bir türün teknolojik özelliklerinden hareketle kullanım alanları hakkında yorum yapabilme becerisi kazandırmak 4. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını açık ve anlaşılır şekilde ifade edebilme becerisi kazandırmak 5. Yabancı kaynaklardan araştırma ve çeviriler ile yabancı dil seviyesini arttırmak
Dersin Amacı Ticari önemi olan ve özellikle mobilya kaplama üretiminde, ayrıca yer vb. döşeme materyali olarak kullanılan egzotik ağaç türlerinin özelliklerinin öğretilmesidir. Böylelikle bu türlerin kullanım alanlarının doğru belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca uygulamalı olarak bazı türlerin makroskopik ve anatomik teşhis anahtarlarından teşhisinin yapılabilmesi yetisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ağaç malzemenin özellikleri, hammadde olarak olumlu ve olumsuz özellikleri, Türkiye’de odun hammaddesi arz-talep durumu
  Ön Hazırlık: Güncel verilerin araştırılması
2 Türkiye’de ve Dünyada odun hammaddesi arz-talep durumu
  Ön Hazırlık: Güncel verilerin araştırılması
3 Dünyada odun üretimi ve ticareti
  Ön Hazırlık: Serbest ön araştırma
4 Türkiye odun hammaddesi ithalatı (türlere ve ülkelere göre)
  Ön Hazırlık: http://www.ogm.gov.tr/yukle/ekaplan.doc
5 Odun özellikleri ve odun özelliklerini etkileyen faktörlere genel bakış
  Ön Hazırlık: Serbest ön araştırma
6 Orman ürünleri sektöründe yabancı türlerin en çok kullanıldığı alt sektörler
  Ön Hazırlık: Serbest ön araştırma
7 Teşhis anahtarları
8 Teşhis için bilgisayardan faydalanma
9 Kuzey Amerika ağaç türleri
  Ön Hazırlık: Bozkurt, Erdin (1998) sf:133-165
10 Güney ve Orta Amerika ağaç türleri
  Ön Hazırlık: Serbest ön araştırma
11 Avrupa ağaç türleri
  Ön Hazırlık: Bozkurt, Erdin (1998) sf:213-265
12 Afrika ağaç türleri
  Ön Hazırlık: Bozkurt, Erdin (1998) sf:265-401
13 Asya-Pasifik ağaç türleri
  Ön Hazırlık: Bozkurt, Erdin (1998) sf:401-435
14 Derste öğrenilen konuların genel değerlendirilmesi, sözlü sunumlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 14 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 21 84
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Bozkurt, Y., Erdin, N., (1998).Ticarette Önemli Yabancı Ağaçlar 2. Lincoln,W.A. (1991): World woods in color, Linden pub. Co. ISBN:0-941936-20-
Diğer Kaynaklar 1. Kukachka, F.B. Properties of Imported Tropical Trees, Forest Product Lab. FPL 125, Madison, US.
Materyal
Dökümanlar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılır.
Ödevler Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
Sınavlar Öğrenci bilgi sistemi ve/veya Fen Bilimleri Enstitü web sayfasında ilan edilir
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)