Ders Adı Odun-Kompozit Malzemeler
Ders Kodu 01OEM5125
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler 1-Odun kompozitleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır ( üretim teknolojileri, özellikleri, kullanım alanları) 2-Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaktır 3-Sorunların çözümünde ,araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurma, bireysel sorumluluk alabilme ve ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğrenecektir 4-Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaktır 5-Kompozit mantığını ve Odun , odun kökenli hammaddelerin diğer malzemelerle nasıl kombine edilerek yeni özellikteki malzemeler haline geldiğini öğrenecektir 6-Problemlerin çözümünde kişisel sorumluluk alma, bilgiye ulaşma, yorum yapabilme, takım çalışmasının önemini ve gerekliliğini öğrenecektir 7- Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin öneminin farkında olacaktır 8-Bilimsel verilere ulaşmayı öğrenecek dil seviyesi gelişecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odun kompozitlerinin tarihçesi.Temel kavramlar. Odun kompozitleri üretiminde kullanılan ağaç türleri ve özellikleri. Odun kompozitlerinin sınıflandırılması ve üretim teknikleri. Kompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri ve kulanım yerleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Odun kompozitleri hakkında detaylı bilgi vermek 2. Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek 3. Sorunların çözümünde ,araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurma, bireysel sorumluluk alabilme ve takım çalışması yapmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğretmek 4. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamalar hakkında bilgi vermek 5. Kompozit mantığını ve Odun , odun kökenli hammaddelerin diğer malzemelerle nasıl kombine edilerek yeni özellikteki malzemeler haline geldiğini öğretmek 6. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemini anlatmak 7. Sorunların çözümünde ,araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurma, bireysel sorumluluk alabilme ve takım çalışması yapmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğrenecektir Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemini anlatmak
Dersin Amacı Odun-Kompozit malzemelerin çok yönlü tanıtılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kompozit malzemelerin tarihçesi
  Ön Hazırlık: Güller (2001)
2 Temel tanım ve kavramlar, kompozit malzeme üretim mantığı ,laminasyon tekniği
3 Odun kompozitleri üretiminde kullanılan ağaç türleri ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Güller (2001)
4 Odun kompozitlerinin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Güller (2001)
5 Levha ürünleri (Kontrplak, Kontrtabla, )
6 Levha ürünleri (Yongalevha, Etiketli yongalevha,Şerit yongalı levha ,OSB)
7 Levha ürünleri (Lif levha (MDF, HDF, İzolasyon levhası)
8 Yapısal Kompozitler: Yapısal kompozit keresteler[PSL (Parallel Strand Lumber),LSL (Laminated Strand Lumber), OSL (Oriented Strand Lumber), LVL (Laminated Veneer Lumber)
9 GLULAM (Glued Laminated Timber)
10 Yapısal levha ürünleri [Yapısal kontrplaklar, yapısal flakeboardlar (waferboard,OSB)], Ahşap I kirişler, COM-PLY keresteler
11 Mekanik Olarak Lamine edilmiş elemanlar
12 Kalıplanmış Ürünler
13 Odun-Odun dışı Ürün Kompozitleri
14 Derste öğrenilen konuların genel değerlendirilmesi, sözlü sunumlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 7 11 77
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 19 19
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Güller, B., 2001. Odun Kompozitleri, SDU Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2 MALLICK,P.K., Composites Engineering Handbook, Marcel Dekker,Inc., Newyork USA, 1997.
Diğer Kaynaklar HAYGREEN,J.G., BOWYER,J.L., Forest Products and Wood Science,Third Edition. Iowa State Üniversity Press,Ames,Iowa,USA,1996. Forest Products Laboratory, Wood Handbook, Madison,WI: U.S.Department of Agriculture, Forest Service, 1999 [www.fpl.fs.fed.us MALONEY,T.M.,The Family of Wood Composite Materials, Forest Products Journal, Vol:46, No:2,1996. Smulski, S., (1997): Engineered Wood Products, PFS Research Foundation, Madison, US. Matthews, F.L., Rawlings, R.D., (1996):Composite Materials:Engineering and Science, published by Chapman and Hall, London, UK.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)