Ders Adı Odunda Tahribatsız Muayene Metodları
Ders Kodu 01OEM5126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler 1-Odunda tahribatsız muayene metotları hakkında bilgi sahibi olacaktır 2-Bu metotların avantaj ve dezavantajlarını değerlendirip, aynı amaç için kullanılan diğer yöntemlerle karşılaştırma yapabilecektir 3-Dünya’da bu yöntemlerin kullanımı ve elde edilen sonuçlar hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi olacaktır 4- Temel bilimlerdeki bilgiler ve gelişmelerin yeni yöntem ve cihazların geliştirilmesindeki önemi hakkında bilgi vermek 5- Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlayarak kullanma becerisinin önemini anlatmak 6-Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemini anlatmak 7-Farklı malzemelerde değişik özelliklerin ölçülmesinde kullanılacak yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaktır 8-Yabancı bir dilde yazılı iletişim becerisi artacaktır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odunda tahribatsız muayenenin tarihçesi.Odun yoğunluğu, rutubet, odun kusurları vb. belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin x-ray, bilgisayarlı tomografi (CT), Termal görüntüleme, Mikrodalga görüntüleme, Ultrasonik Görüntüleme) tanıtılması. Odunda tahribatsız inceleme yapan taşınabilir aletler; Resistograph, Shigometer.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Odunda tahribatsız muayene metotları hakkında bilgi vermek 2-Bu metotların avantaj ve dezavantajlarını öğretmek 3-Öğrencilerin Dünya’da bu yöntemlerin kullanımı ve elde edilen sonuçlar hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi olmalarını sağlamak 4- Temel bilimlerdeki bilgiler ve gelişmelerin yeni yöntem ve cihazların geliştirilmesindeki önemi hakkında bilgi vermek 5- Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlayarak kullanma becerisinin önemini anlatmak 6-Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemini anlatmak
Dersin Amacı Odunda tahribatsız muayene metotlarının öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Odunda tahribatsız muayenenin tarihçesi
  Ön Hazırlık: Hellier, C., (2001) Ch:9
2 Temel tanım ve kavramlar
  Ön Hazırlık: Shull, P.J (Editor),(2002)
3 Odun özellikleri ve odun kusurları
4 radyasyon ve odunun incelenmesi
5 x-ray ile odunda yoğunluk ölçümü
6 Bilgisayarlı tomografi (CT)
  Ön Hazırlık: Habermehl, A., Ridder, H.W., (1995)
7 Termal görüntüleme
  Ön Hazırlık: Catena (2000,2002,2003) Roth, D.J, Bodis, J.R, Bishop, C., (1997)
8 Tartışma (incelenen makaleler üzerinde tartışma)
9 Mikrodalga görüntüleme
10 Ultrasonik Görüntüleme
  Ön Hazırlık: Berndt, H., Schnlewind, A.P, Jonhson, G.C, (1999);Sandoz, J.L, Lorin, P., (1994)
11 Resistograph
  Ön Hazırlık: Rinn, F., (1994)
12 Shigometer
  Ön Hazırlık: Ostrofsky, W.D, Shortle, W.C., (1989)
13 Fractometer
  Ön Hazırlık: Mattheck, C.,Bethge, K., Götz, K., (2001)
14 Sunumlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 15 75
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bucur, V. (2003). Non-destructive Characterization and Imaging of Wood, Springer series in wood science, Springer Verlag, ISBN:3-54043840-8.
Diğer Kaynaklar 1.Berndt, H., Schnlewind, A.P, Jonhson, G.C, (1999). High resolution ultrasonic imaging of wood, Wood Sci.and Tech33,3:185-198. 2.Catena, G., Catena, A., (2000). Termography for the evaluation of cavities and pathological tissues in trees, Agric Ricerca185:47-64. 3.Catena, A., (2002). A Thermograph to spot tree hazard, ATTI DELLA”FONDAZIONE GIORGIO RONCHI” Anno LVII, N3Firenze. 4.Catena, A., (2003). Thermography reveals hidden tree decay, Arboricultural Journal, Vol27, pp27-42. 5.Emerson, N.R, Pollock, D.G, Kainz, J.A, Fridley, K.J, McLean, D.L, Ross, R.J, (1998). Non-destructive evaluation techniques for timber bridges, 5th World Conference on Timber Engineering, Proceedings Vol1:670-677, August 16-17, Switzerland. 6.Filler, T.H, (1972).Gamma radiation detects defects in trees and logs, Phytopathology, 62,756. 7.Flir Systems, (2005). www.flir.com 8.Habermehl, A., Ridder, H.W, (1993). Anwendungen der mobilen Computer-Tomographie zur zerstörungsfreinen untersuchung des holzkörpers von stehenden Baumen (Aplication of mobile computed tomography for nondestructive investigationson wood of living trees) Holz Roh Werkst 51:1-6. 9.Habermehl, A., Ridder, H.W., (1995). Computerised tomographic investigations of street and park trees, Arboric J 19:419-437. 10.Hellier, C., (2001). Handbook of Non-destructive Evaluation, Chapter:9, Published by McGraw-Hill Co US. 11.Maeglin, R.R, (1979). Increment cores how to collect, handle and use them, Forest Products Lab, General Tech Report FPL 25, Madison, USA. 12.Mattheck, C., Breloer, H., (1994). Field guide for visual tree assesment Arboricultural Journal,18, 1-23. 13.Mattheck, C.,Bethge, K., Götz, K., (2001). Das FractometerII-Einfeldtaugliches Holzprüfgerat, Forschhungszentrum Karlsruhe Technic und Umwelt, Germany. 14.Meola, C., Carlomagno, M.G, (2004). Recent advances in the use of infrared thermography, Rewiew article, Meas Sci. Technol. 15R27-R58, Institute of Physics Puplishing, UK. 15.Moore, M.W.,(1998).Outillage pour la detection des defauts internes des arbes, Le point de vue du praticien, La foret privee,1e partie, 239,31-44; 2e partie,240,23-39. 16.Ostrofsky, W.D, Shortle, W.C., (1989). Aplications of the Shigometer for assessing tree and forest health and wood product quality, a review, Rev Trop Pl Path, 6:39-57. 17.Rinn, F., (1994). Drill resistance measurement on standing trees and timber, wood quality, tree growth and decay assesment with resistograph micro drill,ings, Proceedings of IMEKO XIII World Congress, Torino, Italy. 18.Roth, D.J, Bodis, J.R, Bishop, C., (1997). Thermographic imaging for high-temperature composite materials- a defect detection study, Res Nondestructive Evaluation, 9:147-169, Sprinder-Verlag. 19.Sandoz, J.L, Lorin, P., (1994). Standing tree quality assesment using ultrasound, First European Sym On Non-destructive Testing, Sopron, Hungary, Proceedings, Vol2:493-502. 20.Seaby, D.A, (1990). Recent advances in the detection of wood decay, Forestry Commission Bulletin 97, SJ Hodge Ed, 168-176 21.Shull, P.J (Editor),(2002). Non-Destructive Evaluation: Theory, Techniques, and Applications, Pub By Marcel Dekker.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)