Ders Adı Odun Anatomisi ve Görüntü Analizi
Ders Kodu 01OEM5127
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Odun anatomisi ile ilgili tanım ve kavramları ileri düzeyde bilecektir 2-Odun anatomisi çalışmalarında kullanılan cihaz ve metotlar hakkında genel bilgi sahibi olacaktır.Teşhis için odun örneklerinden preparatlar hazırlayabilecektir 3- Herhangi bir odun örneğinin teşhisinde hangi aşamaların gerekli olduğunu bilecektir.Makroskopik ve mikroskopik olarak iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçları ayırabilecek, cins ve tür bazında teşhis için gerekli bilgilere sahip olacaktır 4-Görüntü analizi ve görüntü analiz programları konusunda bilgi sahibi olacaktır 5-Odun anatomisi ile ilgili ölçümleri yapmak üzere en az 1 görüntü analiz programı bilecektir 6- Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlayarak kullanma becerisi edinecektir 7-Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara ulaşmayı öğrenecektir 8-Yabancı dilde iletişim becerisi artacaktır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odunun makroskopik ve mikroskopik özellikleri.İğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaç odunlarının ayrıntılı yapısı.Maserasyon ve preparat hazırlama teknikleri. Türlerin teşhisi.Görüntü analizine giriş. Odun anatomisi çalışmalarında kullanılan görüntü analiz metodları ve laboratuvar teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Odun anatomisi ile ilgili tanım ve kavramları (ileri düzeyde) öğretmek 2-Odun anatomisi çalışmalarında kullanılan cihaz ve metotlar hakkında genel bilgi vermek.Teşhis için odun örneklerinden preparatlar hazırlamayı öğretmek 3- Herhangi bir odun örneğinin teşhisinde hangi aşamaların gerekli olduğunu öğretmek.Makroskopik ve mikroskopik olarak iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçları cins ve tür bazında teşhis için gerekli bilgileri vermek 4-Görüntü analizi ve görüntü analiz programları konusunda bilgi sahibi vermek 5-Odun anatomisi ile ilgili ölçümleri yapmak üzere en az 1 görüntü analiz programını öğretmek 6- Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlayarak kullanma becerisinin önemini anlatmak 7-Yabancı bir dil de iletişimin önemini anlatmak
Dersin Amacı Odun anatomisi ile ilgili tanım ve kavramlara ileri düzeyde bakış, anatomik özelliklerden yararlanılarak tür teşhisi yapma becerisinin geliştirilmesi. Laboratuar çalışma tekniklerinin öğretilmesi. Görüntü analiz programlarıyla anatomik özelliklerin ölçülmesinin öğretilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Odun anatomisinin bilimsel olarak yeri ve Odun anatomisinin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Bozkurt,Y., Erdin, N. (2000 ):1-4
2 Primer ve sekonder büyüme.odunsu hücrelerin oluşumu
  Ön Hazırlık: Bozkurt,Y., Erdin, N. (2000):17-25
3 Odunun makroskopik özellikleri
  Ön Hazırlık: Bozkurt,Y., Erdin, N. (2000):30-66
4 Bazı iğne yapraklı ağaç türlerinin makroskopik olarak tanınması
5 Bazı geniş yapraklı ağaç türlerinin makroskopik olarak tanınması
6 Laboratuar çalışma teknikleri ve cihazlar, örnek hazırlama
7 Görüntü analizi, temel tanım ve kavramlar
8 Bazı iğne yapraklı ağaç türlerinin mikroskopik tanınması ,Teşhis anahtarlarının kullanımı (klasik anahtarlar ve bilgisayarlı uygulamalar)
  Ön Hazırlık: Bozkurt,Y., Erdin, N. (2000):89-119,327
9 Bazı geniş yapraklı ağaç türlerinin mikroskopik tanınması ve kullanım alanları, Teşhis anahtarlarının kullanımı (klasik anahtarlar ve bilgisayarlı uygulamalar)
  Ön Hazırlık: Bozkurt,Y., Erdin, N. (2000):123-163,327
10 Odun anatomisi çalışmalarında görüntü analizi uygulamaları
  Ön Hazırlık: Spiecker (2000); Mısson, Soılle (2001);Güller (2005,2009)
11 Görüntü analizi programları
12 Görüntü analizi programları ile uygulamalar
13 Ödev sunumları
14 Ödev sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 14 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1.Bozkurt,Y., Erdin, N. (2000): Odun Anatomisi, İ.Ü Yayın No:4263, ISBN:975-404-592-5, İstanbul, Türkiye 2.Berman, M.(2000): Image Analysis, Journal of Science and Computing,10. 3.Güller,B. (2009):Odun Anatomisi Çalışmalarında ve Yıllık Halka Ölçümlerinde Görüntü Analizi Yöntemi, Batıkaradeniz Ormancılık Kongresi, Bartın
Diğer Kaynaklar -Panshin, A.J., De Zeeuw,C., (1980): Textbook of Wood Technology, McGraw-Hill Series in Forest Resources, ISBN:0-07-048441-4,US. -Güller, B.,(2005a): Görüntü Analizi Yöntemi ile Milimetrekaredeki Traheid sayısının Belirlenmesi,SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A Sayı:1,132-142. -Güller, B.,(2005b): Doğu Ladininde Yıllık Halka Genişliği ve Birim Alandaki Traheid Sayısının Görüntü Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi, Ladin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt:1,58-67, Trabzon. -Güller,B., Fakir, H., (2009): Geniş Yapraklı Ağaçlarda Görüntü Analizi Yöntemi İle Trahe Çapı ve Birim Alandaki Trahe Sayısının Belirlenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, Sayı:1, Sayfa:83-94 -Gonzales, C.R., Woods, E.R., (1993): Dijital Image Processing, Addison-Wesley Publishing Co., ISBN:0-201-60078-1, US. -Hussain,Z., (1991): Dijital Image Processing, Ellis Horwood Series in Digital and Signal Processing, ISBN:0-13-213273-7, England. -IAWA Committee, (1989): List of Microscopic Features for Hardwood Identification, IAWA Bulletein 10(3),219-332. -Spiecker, H., Schinker, M.G., Hansen, J., Young-ın, P., Ebding, T., Döll, W., (2000): Cell structure in tree rings: Novel methods for preparation and image analyses of large cross sections, IAWA Journal, 21(3): 361-373. -Ribeiro, P.T.,, Filho, T.M., Gruvinel, E.P., (2001): Algorithm for Analyzing Anotomical Structure of Wood from Brazilian Forest Species, Based on Digital Imaging Processes Techniques, Proceedings of the xıv brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing. -Mısson, L., Soılle, P., (2001): Tree Ring Area MeasurementUsing Morphological Image Analysis, Canadian Journal of Forest Research, Volume:31, Issue:6, ISSN: 0045-5067, Canada.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler -Görüntü analizi nedir? -İğne yapraklı ve Geniş yapraklı ağaçlarda makroskopik özellikler (Tablo halinde) -İğne yapraklı ve Geniş yapraklı ağaçlarda mikroskopik özellikler (Tablo halinde) -Görüntü analizi kullanarak yıllık halka, odun kusuru (budak vb.) ölçümü -Görüntü analizi kullanarak anatomik özelliklerin ölçümü
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)