Ders Adı Tutkallar ve Yapıştırma Tekniği
Ders Kodu 01OEM5128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Tutkalları elde edildikleri kaynaklara ve özelliklerine göre sınıflandırabilecektir 2- Tutkal-odun arasında en yüksek yapışma performansının sağlanması için yapılması gerekenler kavranılacaktır 3- Kompozit panel üretiminde kullanılan sentetik tutkalların özellikleri bilinecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tutkalların sınıflandırılması, tutkallarla birleştirmeden beklenen performans özellikleri, yapışmanın temel ilkeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Tutkal-odun arasında en yüksek yapışma performansının sağlanması için uygun tutkal ve malzeme seçilmesi
Dersin Amacı Tutkalların özelliklerine göre kullanım alanlarının kavranılması, Orman ürünleri endüstrisinde yoğun olarak kullanılan tutkallar ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olunması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Elde edildikleri kaynaklara ve performans özelliklerine göre tutkalların sınıflandırılması
2 Yapışmada etkili olan kimyasal ve fiziksel güçler
3 Tutkallarla bağlanma mekanizması, adezif ve kohesiv güçler
4 Yapışma teorileri
5 Kimyasal bağlar ve bağ enerjileri
6 Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan organik esaslı tutkallar
7 Formaldehit esaslı tutkallar-I
8 Formaldehit esaslı tutkallar-II
9 Yapıştırılmış malzemelerden formaldehit emisyonu-çevresel etkiler
10 İnorganik esaslı yapıştırıcı maddeler
11 Alternatif olarak geliştirilmiş yeni tutkal tipleri
12 Lignin esaslı tutkallar
13 Bitkisel esaslı tutkallar
14 Tutkallarla birleştirilmiş malzemelerde performans testleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1- Şahin, H.T. 2009. Tutkallar ve Yapıştırma Tekniği Ders Notları, SDU Orman Fakultesi, Isparta
Diğer Kaynaklar 1- Pizzi, A. 1983. Wood Adhesives Chemistry and Technology, Marcel Dekker, Inc. NY. 2- Vick, C. B. 1998 Adhesive Bonding of Wood Materials, Wood Handbook-Wood an engineering material, USDA, FPL-GTR-113, Madison, WI
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)