Ders Adı Odun ve Odun Dışı Ürün Veren Ekonomik Bitkiler
Ders Kodu 01OEM5131
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Ticarette önemli odun ve odun dışı ürün veren bitkileri tanıtır 2- Bu bitkilerin özelliklerini ve faydalanma alanlarını açıklar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye’de doğal yetişen orman içi ekonomik bitkiler, Üretim ve hasat zamanları, Ekonomik ürün veren kısımları, Kullanım yerleri, Rezervleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Ekonomiye önemli katkısı olan odun ve odun dışı ürün veren bitkileri tanıtmak 2- Bu bitkilerin genel, hususî ve makro özelliklerini, üretim-tüketim miktarları ve kullanım yerlerini tanıtmak
Dersin Amacı 1- Ekonomiye önemli katkısı olan odun ve odun dışı ürün veren bitkileri tanıtmak 2- Bu bitkilerin genel, hususî ve makro özelliklerini, üretim-tüketim miktarları ve kullanım yerlerini tanıtmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye’de doğal yetişen orman içi ekonomik bitkiler
2 Yatay ve düşey dağılımları
3 Genel ve hususî özellikleri
4 Fizyolojik ve morfolojik nitelikleri
5 Ekolojik istekleri
6 Üretim ve hasat zamanları
7 Ekonomik ürün veren kısımları
8 Üretim ve tüketim miktarları
9 Kullanım yerleri
10 Ürün verimini etkileyen etmenler
11 Korumaya yönelik önlemler
12 Rezervleri
13 Standartları
14 Arazi ya da Alan Çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 3 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 10 10
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 190    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Muhtelif Kitaplar ve Literatür kaynakları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)