Ders Adı Odun Dışı Orman Ürünleri Üretim Esasları
Ders Kodu 01OEM5132
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Odun dışı orman ürünlerinin üretimine yönelik temel esasları tanıtır. 2- Üretilen ham materyalin depolamasına ve kalitelerinin korunmasına yönelik temel esasları tanıtır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hasat öncesi işlemler, Hasat işlerinde kullanılan aletler, makineler, Üretim esasları, Satış partileri, Depo yeri seçimi ve depolama koşulları, İlgili yönetmelikler ve mevzuatlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Odun dışı orman ürünlerinin hasadına yönelik üretim esaslarına ve bunların depolamasına dair temel bilgiler vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel ormancılıkta odun dışı orman ürünlerinin üretimine yönelik genel esaslar
2 Orman ürünleri endüstrisinde odun dışı orman ürünlerinin üretimine yönelik genel esaslar
3 Üretim yapılan ormanın tanımı ve idare sistemindeki yeri
4 Hasat öncesi işlemler
5 Üretim işlerinin ve alanın dağıtımı
6 Üretim alanının iş sahiplerine teslimi
7 Hasat işlerinde kullanılan aletler, makineler ve diğer donanımlar
8 Üretim teknikleri ve esasları
9 Satış partilerinin oluşturulması
10 Partilerin satışa arz edilmesi
11 Etiketlendirme işleri
12 Depo yerinin seçimi, tanzimi ve bakımı
13 İlgili yönetmelikler ve mevzuatlar
14 Dönemlik ödev ve seminer sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Muhtelif kitaplar ve Literatür kaynakları
Diğer Kaynaklar Muhtelif Kitaplar ve Literatür kaynakları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)