Ders Adı Odun Dışı Orman Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Teknikleri
Ders Kodu 01OEM5133
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Hasat edilen odun dışı orman ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik genel esasları tanıtır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odun dışı orman ürünlerini işlenme makineleri, Ürün işleme ve değerlendirme teknolojisi, İşlenmiş ürünle ilgili standartlar ve mevzuatlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Hasat edilen odun dışı orman ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik teknolojik bilgiler vermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Geleneksel anlamda odun dışı orman ürünlerini işleme ve değerlendirme çalışmaları
2 Endüstriyel anlamda odun dışı orman ürünlerini işleme ve değerlendirme çalışmaları
3 Odun dışı orman ürünlerini işlenme makineleri
4 Tesis planlama ve iş akışı
5 Hammadde ve yöntem seçimi
6 Ürün işleme teknolojisi
7 Ürün değerlendirme teknolojisi
8 İşlenmiş ürünü depolama ve tasnif
9 Paketleme ve kalite tasnifi
10 Etiketlendirme ve ücretlendirme
11 Satış ve pazarlama
12 İlgili standartlar
13 İlgili mevzuatlar
14 Dönemlik ödev ve seminer sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Muhtelif kitaplar ve Literatür Kaynakları
Diğer Kaynaklar Muhtelif kitaplar ve Literatür Kaynakları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)