Ders Adı Odun Dışı Orman Ürünlerinde Standardizasyon ve Kalite
Ders Kodu 01OEM5134
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İlgili tarifleri, sembolleri ve kısaltmaları tanıtır. 2- Standarda uygunlukları ve test yöntemlerini tanır 3- Kalite denetimini ve sınıflamasını yapar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Standardizasyon ve kalite kavramları, Odun dışı orman ürünlerine ilişkin tarifler, semboller ve kısaltmalar, Kalite denetimi ve sınıflaması, TSE ve uluslararası standart kuruluşları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Odun dışı orman ürünlerine dair yürürlükte bulunan mevcut standartları ve kalite sınıflarını belirlemeye yönelik bilgiler vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel ilkeler ve esaslar
2 Standardizasyon ve kalite kavramları
3 Standardın önemi ve işlevleri
4 Tarifler, semboller ve kısaltmalar
5 Standarda uygunluk ve test yöntemleri
6 Standart analiz yöntemleri
7 Standart değerlendirme yöntemleri
8 Kalite denetimi ve sınıflaması
9 Ambalajlama, depolama ve piyasaya arz esasları
10 Mamul ürüne ilişkin kalite denetimi ve sınıflaması
11 Mamul ürün ambalajlama, depolama ve piyasaya arz esasları
12 TSE ve TS standartları
13 Uluslararası standartlar ve standard kuruluşları
14 Dönemlik ödev ve seminer sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu TSE standartları TSE ve uluslararası kuruluş standartları
Diğer Kaynaklar Standards of international organizations
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)