Ders Adı Emprenyede Sağlık ve Çevre Güvenliği
Ders Kodu 01OEM5136
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Emprenye endüstrisinin çevreye etkilerini ve bu etkileri önleyici yaklaşımları tanıtır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Emprenye tesisleri, kullanılan kimyasallar, Tesiste çalışma ilkeleri ve güvenlik tedbirleri, Sağlık sorunları ve ilk yardım önlemleri, Tesislerde çevre sağlığını tehdit eden unsurlar ve denetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Emprenye tesislerinde ve emprenyeli malzemelerin kullanım yerlerinde insan sağlığı, çevre güvenliği ve geri kazanıma yönelik bilgileri öğretmektir.
Dersin Amacı Emprenye tesislerinde ve emprenyeli malzemelerin kullanım yerlerinde insan sağlığı, çevre güvenliği ve geri kazanıma yönelik bilgiler vermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Doğal çevre, çevre kirliliği kavramı, tanımı ve önemi
2 Ahşabın emprenyesi, Ahşabın emprenye endüstrisi, tanımı ve önemi
3 Emprenye endüstrisi ve çevre ilişkisi
4 Emprenye tesisleri, çalışma şekli ve düzeni
5 Emprenye tesisleri, makineler ve teçhizatlar
6 Tesiste çalışma ilkeleri ve güvenlik tedbirleri
7 Emprenye maddeleri, sınıfları ve özellikleri
8 Emprenye maddelerinin çevreye etkileri
9 Sağlık sorunları ve ilk yardım önlemleri
10 Tesislerde çevre sağlığını tehdit eden unsurlar ve bunların denetimi
11 Emprenyeli malzemelerin kullanım yerlerinde sağlık ve çevre sorunları
12 Emprenyeli malzeme atıkları ve geri kazanım yolları
13 Emprenye endüstrisinde çevre kirliliğini azaltıcı yeni yaklaşımlar
14 Dönemlik ödev ve seminer sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Zabell, R.A., Morrell, J. J., 1997. Wood Microbiology: Decay and Its Prevention Academic Pres.
Diğer Kaynaklar Goodell, B., Nicholas, D.D., Schultz, T., 2003. Wood Deterioration and Preservation: Advances in Our Changing World, American Chemical Society.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)