Ders Adı Emprenyede Standardizasyon ve Kalite
Ders Kodu 01OEM5137
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Emprenye endüstrisinde kullanılan mevcut standartları tanıtır. 2- Emprenyeli malzemelerin kalite sınıflarını belirtir 3- Standart analizlere yönelik bilgiler verir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Emprenye endüstrisinde kullanılan standartlar, Emprenye maddelerinin kimyasal analizlerinde kullanılan standart test yöntemleri, Ahşap ve diğer lignoselülozik malzemelerin emprenyesinde kullanılan standartlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Emprenye endüstrisinde kullanılan yürürlükteki mevcut standartlara ve bunların incelenmesine, malzemelerin kalite sınıflarının belirlenmesine ve standart analizlere yönelik bilgiler vermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Emprenye endüstrisinde kullanılan uluslar arası standartlar
2 Emprenye endüstrisinde kullanılan ulusal standartlar
3 Emprenye endüstrisinde kullanılan standartlardaki genel ilkeler ve tarifler
4 Emprenye endüstrisinde kullanılan standartlardaki semboller ve kısaltmalar
5 Emprenye maddelerine yönelik standartlar
6 Emprenye maddelerinin analizlerinde kullanılan standart test yöntemleri
7 Ağaç malzemenin emprenyesinde kullanılan standartlar
8 Ahşap esaslı levhaların ve diğer lignoselülozik malzemelerin emprenyesinde kullanılan standartlar
9 Emprenyeli malzemelerin analizinde kullanılan yöntemler
10 Emprenyeli malzemelerin analizini değerlendirmede kullanılan yöntemler
11 Emprenyeli malzemelerin kalite denetimi ve sınıflamasına dair standartlar.
12 Emprenyeli malzemelerin satın alımına dair standartlar
13 Emprenyeli malzemeleri ambalajlama, depolama ve piyasaya arz esaslarına dair standartlar
14 Dönemlik ödev ve seminer sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu TSE standartları
Diğer Kaynaklar Standards of international organizations
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)