Ders Adı Ahşabın Çalışmasını Önleme Teknikleri
Ders Kodu 01OEM5138
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Ağaç malzemenin boyut değişimini ve sebeplerini tanımlar. 2- Boyut değişmezliği sağlayan kimyasal maddeleri ve yöntemleri açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ahşabın anizotropik yapısı ve özellikleri, Odun–su ilişkisi, Ahşabın çalışması, Boyut istikrarı sağlayan kimyasallar, yöntemler ve işlemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerde boyut değişmezliğinin sağlanması için kullanılan kimyasal maddeler ve işlemler ile bunların uygulanma yöntemlerine yönelik bilgiler vermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ahşabın anizotropik yapısı ve özellikleri
2 Odun–su ilişkisi
3 Ahşabın çalışma mekanizması
4 Daralma–genişleme ve hesaplanması
5 Boyut istikrarı sağlayan kimyasallar, genel ve özel nitelikleri
6 Boyut istikrarı sağlayan yöntemler, genel ve özel nitelikleri
7 Isı stabilizasyonu ve higroskopisitenin azaltılması
8 Sıvı monomerle işlemler
9 Fenolik reçinelerle işlemler
10 Özgül ağırlığı artırma işlemleri
11 Basınçla yoğunlaştırma işlemleri
12 Boyut istikrarı sağlanan ağaç malzemenin özellikleri
13 Boyut istikrarı sağlanan ağaç malzemenin kullanım yerleri
14 Laboratuvar çalışması / Uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 3 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 3 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 1 20 20
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ricardson B.A., 1993. Wood Preservation, Second Edition, ISBN 0-904406 75 X, E&FN Spon, London.
Diğer Kaynaklar Hon, D. N-S., 1996. Chemical Modification of Lignocellulosic Materials, Marcel Dekker, Inc. , New York-Basel-Hong Kong. Fakirov, S., Bhattacharyya, D., 2007. Handbook of engineering biopolymers: homopolymers, blends, and composites, Hanser Gardner Publications, Cincinnati, Ohio 45244-3029, USA.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)