Ders Adı İş Etüdü-Süreç Verileri Yönetimi
Ders Kodu 01OEM5139
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Abdullah SÜTÇÜ
Dersin Yardımcıları 7-Gürcan GÜLER
Dersin Öğrenme Çıktıları İmalat ve hizmet işletmelerine yönelik herhangi bir tesiste iş akış analizi ile iş ve zaman etütlerini gerçekleştirebilecekler Ekip çalışması ruhunu kavrayacaklar Gerçek bir üretim sistemine ait problemleri tespit edip çözüm önerileri geliştirebilecekler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1- Ergonomi, antropometri, iş fizyolojisi, çalışma koşulları gibi insan ile çalışma çevresini ilgilendiren temel kavramlar. 2- İş akış analizi, iş ve zaman etütlerinde kullanılan standart formlar ve etüdlerin gerçekleştirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı; işletmelerde planlamanın daha sağlıklı yapılabilmesini, ürün maliyetlerinin daha gerçekçi hesaplanabilmesini, iş düzenlemeye ve ücretlendirmeye esas oluşturacak daha güvenilir verilerin elde edilmesini sağlamak üzere iş ve zaman etüdlerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş Etüdü ve süreç verileri ile ilgili Genel Bilgiler
2 Verimlilik ve yaşama düzeyi, bir işletmede verimlilik, iş kapsamı ve etkin olmayan sürenin azaltılması
3 Refa’ya göre süreç odaklı zaman verileri yönetimi
4 İş Ölçümü: İŞ ölçümü tanım ve araçları, REFA Standart Zaman Ölçümü Programı
5 İş ölçümü uygulaması:REFA Zaman belirleme formları
6 Zaman Ölçümünün Uygulanması ve Değerlendirilmesi- Kalifiye işçi, ortalama işçi, performans takdiri
7 Dağılım Zamanı Ölçümü,ve Analizi
8 Dinlenme Zamanının belirlenmesi, standart zamanın hesaplanması
9 Ekip Çalışması ve çok yerde çalışma – Zaman Verileri
10 Arazi-Alan çalışması- Bir üretim işletmesinde iş süreçlerinin yerinde izlenmesi ve zaman etüdü uygulama çalışması
11 Önceden Belirlenmiş Zamanlar Sistemi
12 Süreç Değerlendirme ve Süreçlerle İlgili Sayısal Göstergeler
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 5
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 5
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 5
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 1
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 1
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 1
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 1
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 20 60
Sunum 1 15 15
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 8 8
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara 2) REFA Süreç Verileri Yönetimi Cilt I , MESS 3) Meyers, F.E., Stewart, J.R., (2002), Motion and Time Study for Lean manufacturing 3rd Edition,Prentice Hall.( Textbook)
Diğer Kaynaklar - Fundamentals of Industrial Ergonomics Pulat B.M., Waveland Press Inc., Illınois., 1992 - REFA İş etüdü yöntem bilgisi Cilt:1-2, MPM
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Orman ürünleri sanayine yönelik bir imalat işletmesinde iş ve zaman etüdleri yapılarak sistem iyileştirmeye yönelik önerilerin geliştirildiği bir proje hazırlanacaktır. Proje sonuçları rapor halinde teslim edilip, p.point sunusu olarak sınıf ortamında sunulacaktır.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)