Ders Adı Çalışma Yeri Düzenleme
Ders Kodu 01OEM5140
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Abdullah SÜTÇÜ 3-İ.Halil ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları 7-Gürcan GÜLER
Dersin Öğrenme Çıktıları Ergonomik, antropometrik, iş fizyolojisi, psikolojik, enformasyon tekniğine dayalı ve organizasyon açısından iş düzenlemeye ilişkin temel bilgiler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çalışma yerinin ergonomik açıdan incelenmesi, çalışma şartları, ergonomik işyeri düzenleme, fabrika denetiminde ergonomik ilkeler, makine koruyucuları, iş kazaları, vardiya çalışması gibi çalışma yeri organizasyonunu kapsayan konular
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ergonomik, antropometrik, iş fizyolojisi, psikolojik, enformasyon tekniğine dayalı ve organizasyon açısından iş düzenlemeye ilişkin temel bilgileri öğretmek
Dersin Amacı İnsan ve çalışma ortamı arası ilişkileri düzenleyerek verimliliği artırmak, üzere çalışma yeri ve işlem düzenleme ile ilgili temel kavramları öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çalışma yeri tipleri
2 Ergonomik açıdan çalışma yeri düzenleme
3 Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme – Vucut ölçüleri
4 Fizyolojik ve psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme
5 Enformasyon ve güvenlik tekniğine uygun çalışma yeri düzenleme
6 Hareket akışı – İş akış analizi
7 Organizasyon açısından iş düzenleme
8 Örgütsel açıdan iş düzenlemenin ilkeleri İş genişletme – İş zenginleştirme- iş değişimi- yarı otonom iş takımları
9 Örgütsel açıdan iş düzenlemenin ilkeleri İş genişletme – İş zenginleştirme- iş değişimi- yarı otonom iş takımları
10 Proje sunumları
11 Proje sunumları
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 5
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 5
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 5
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 1
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 1
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 1
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 1
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 70
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 10 10
Proje 1 30 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) MPM-REFA İş etüdü yöntem bilgisi kitap:3 Maliyet Muhasebesi İş Düzenleme, 2) Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara 3) REFA Süreç Verileri Yönetimi Cilt I , MESS
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Orman ürünleri sanayine yönelik bir imalat işletmesinde ergonomik değerlendirme ilkeleri doğrultusunda imalat sisteminin yeniden organizasyonuna yönelik öneriler bir proje kapsamnında gerçekleştirilecektir. Proje sonuçları rapor halinde teslim edilip, sunu olarak sınıf ortamında sunulacaktır
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)