Ders Adı Orman Ürünleri Endüstrisinde İleri Üretim Sistemleri
Ders Kodu 01OEM5141
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Abdullah SÜTÇÜ 3-İ. Halil ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları 7-Gürcan GÜLER
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İleri üretim yönetimi sistemleri hakkında kavramsal bilgiye sahip olacaktır. 2) Mevcut bir üretim sistemine ait bilgileri toplayıp sistemin yeniden reorganizasyonunu yapabilecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayar destekli üretim yönetimi kavrami, tam zamaninda üretim (JIT) yaklasimi, sistem tasarimi ve planlamasi, kanban sistemi, Optimum üretim teknolojisi (OPT) yaklasimi, CONWIP modeli ve DBR çizelgeleme yaklaşımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- İleri üretim yönetimi sistemleri hakkında farkındalık sağlamak 2- Mevcut bir üretim sistemine ait bilgileri toplayıp sistemin yeniden reorganizasyonunu yapabilecek yetiyi kazandırmak
Dersin Amacı Orman ürünleri endüstri işletmeleri için ileri üretim yönetimi sistemlerini öğretmek ve bunları mevcut sistemler için uyarlayabilme becerisi kazandırmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Orman ürünleri endüstrisi genel yapı
2 Bilgisayar destekli üretim yönetimi kavrami – ilgili bilgisayar yazılımları
3 Kurumsal kaynak planlama (ERP) ve bilgisayar araçları
4 Tam Zamanında Üretim Sistemi (JIT)
5 Tam Zamanında Üretim Sistemi (JIT)
6 TOC, CONWIP, DBR çizelgeleme
7 TOC, CONWIP, DBR çizelgeleme
8 Proje sunumları
9 Proje sunumları
10 Proje sunumları
11 Proje sunumları
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 5
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 5
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 5
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 1
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 1
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 1
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 1
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 80
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 15 30
Sunum 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1- GROOVER, M.P., Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing, Second Edition, Prentice Hall (UK) London, 2001 2- IRANI, S.A., Handbook of Cellular Manufacturing Systems, John Wiley & Sons, inc., 1999 3- Krajewski, L.J. and Ritzman, L.P. (2001), Operations Management, Pearson Education, New York 4-Stein R., E., 2003. Re-engineering the manufacturing system applying the Theory of Constraints, Marcel decker Inc.
Diğer Kaynaklar OAKSHOT, L., Business Modelling and Simulation, Pearson Education Ltd. Edinburg Gate, Harlow, England, 1997
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1- İleri üretim sistemlerine yönelik bilimsel çalışmalar toplanacak, bir makale üzerinde konu sunu halinde anlatılacaktır. 2- Bilgisayar ortamında sistem simülasyonu ile ileri üretim sistemlerinin gerçek uygulamaları yapılacaktır.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)