Ders Adı Orman Endüstrisinde İstatistiksel Kalite Kontrol
Ders Kodu 01OEM5142
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Abdullah SÜTÇÜ 3-İ.Halil ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları 7-Gürcan GÜLER
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Üretim sürecinde kalite kontrol departmanlarınca kullanılan istatistiksel metotları belirleyebileceklerdir 2. Öğrenilen metotları endüstriyel ortamlarda gerçek yaşam problemlerine uygulayabileceklerdir 3. Belirlenen problemlerin çözümüne yönelik planlamalar yapabileceklerdir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kalite kontrolünün temel istatistiksel kavramları, Kalite kontrolü ile ilgili hipotez testleri, Kontrol grafikleri: Kalite prosesi kontrol diyagramları, değişkenler için kontrol diyagramları ve özellikler için kontrol diyagramları, Toplam kalite yönetiminde kullanılan araçlar, kalite fonksiyon göçerimi (QFD)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Tüm üretim sürecinde kalitenin önemini öğretmek 2. Kalite kontrol ile ilgili teknikleri amaç doğrultusunda kullanabilmeyi öğretmek
Dersin Amacı Orman ürünleri sanayine yönelik işletmeler için öğrencilere proses ve ürünlerin kalitesini iyileştirmede istatistiksel proses kontrolü, kabul örneklemesi ve güvenilirlik analizlerinin teori ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İstatistiksel Kalite kontrol için temel kavramlar: Frekans dağılımları, merkezi eğilim ölçüleri
2 İstatistiksel Kalite kontrol için temel kavramlar: Olasılık teorisi, Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları
3 İstatistiksel tahmin ve güven aralıkları, Kalite kontrolü ile ilgili hipotez testleri:
4 Kabul örneklemesi : Basit (tekli) örnekleme, ikili örnekleme, çoklu (seri) örnekleme
5 Çalışma karakteristiği eğrisi, üretici tüketici riskleri
6 İstatistiksel proses kontrol diyagramları
7 Değişkenler için kontrol diyagramları (Xb, R, I, mR)
8 Özellikler için kontrol diyagramları
9 CUSUM, EWMA grafikleri
10 Toplam kalite yönetiminde kullanılan araçlar
11 kalite fonksiyon göçerimi (QFD)
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 5
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 5
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 5
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 3
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 1
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 1
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 1
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 1 25
Labaratuvar 0 0
Proje 1 25
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 10
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 5 10
Proje 1 30 30
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 2 8 16
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1- Montgomery D. C., 2005, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley and Sons, 5th edt 2- Bozkurt R., 2010. Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri (5. Basım), MPM Yayın No: 630, Ankara.
Diğer Kaynaklar Akkurt M., 2002. Kalite Kontrol Excel destekli, Birsen yayınevi
Materyal
Dökümanlar Öğrenci bilgi sistemi üzerinden paylaşılacaktır
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)