Ders Adı İş Değerlendirme
Ders Kodu 01OEM5143
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Abdullah SÜTÇÜ
Dersin Yardımcıları 7-Gürcan GÜLER
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İş değerlendirme tekniklerini öğrenecekler 2- Bunları gerçek uygulamada kullanma becerisini kazanır. 3- Ekip çalışması yaparak üretim yapan bir işletmede iş değerlendirme çalışması gerçekleştirebilecekler 4- Ticari işletmelerle iletişime geçip kendini ifade edebilmek, ortak faaliyette bulunmak böylece mesleki özgüven oluşturmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş değerlendirmenin tanımı, amacı, kapsamı ve ilkeleri ile ilgili temel tanım ve kavramlar İş değerlendirme yöntemleri ve bir işletmede uygulanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Herhangi bir üretim işletmesinde iş değerlendirme çalışmalarını takip edip yürütebilecek düzeyde teknik bilgiyi kazandırmak
Dersin Amacı İş değerlendirme, bir işletmedeki işlerin beceri, çaba, eğitim, sorumluluk ve iş koşulları gibi faktörler açısından birbirine oranla taşıdıkları değerlerin , ücret tespitine esas olmak üzere derecelendirilmesi ve ortaya konulmasıdır. Böylece işe göre ücret düzeyinin belirlenmesi hedeflenir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş değerlendirmenin tanımı, amacı ve kapsamı
  Ön Hazırlık: www.mpm.org.tr
2 İş değerlendirmenin ilkeleri
  Ön Hazırlık: www.uniaktivite.net/kulupler/891/ergonomi_kulubu
3 İş değerlendirme yöntemleri
4 Analitik olmayan yöntemler
5 Analitik yöntemler
6 Puan yöntemi ve uygulanması
7 Faktörlerin belirlenmesi
8 Faktör derecelerinin belirlenmesi
9 İş tanımlarının yapılması
10 Ücret braketlerinin oluşturulması
11 Proje sunumları
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 5
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 5
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 5
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 1
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 1
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 1
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 1
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 70
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 20 20
Proje 1 30 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 3 8 24
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara 2) Hüseyin AKYILDIZ, 2001. Ücret Yapısının Oluşumu, SDÜ Basım Evi, ISPARTA
Diğer Kaynaklar 1- Oğuz GEMALMAZ, 2004. Analitik İş Değerlendirme “Puan Yöntemi” , Milli Prodüktivite Merkezi, ANKARA 2- MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Öğrencilerin gerçek bir üretim işletmesinde iş değerlendirmesi uygulaması yaparak kapsamlı bir proje hazırlaması beklenmektedir
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)