Ders Adı Alternatif Selüloz ve Kağıt Üretim Teknolojileri
Ders Kodu 01OEM5144
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Geleneksel kağıt üretim metotlarının dezavantajları açıklanacaktır 2- Alternatif yeni kağıt üretim prosesleri geliştirme nedenleri irdelenecektir 3- Laboratuar ortamında geliştirilen yeni yöntemlerin, tesis ölçekli sonuçları değerlendirilecektir 4- Yeni geliştirilen yöntemlerin avantaj ve dezavantajları ve bunların geleneksel yöntemlerden farklılıkları ortaya konacaktır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Organik çözeltilerle kağıt hamuru üretimi, biyolojik kağıt hamuru üretimi, biyo-mekanik ve biyo-kimyasal kağıt hamuru üretimi, kağıt özellikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Yeni ve egeleneksel yöntemlerle elde edilen sonuçların açıklanması
Dersin Amacı Geleneksel selüloz ve kağıt üretim yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen yeni metotların kavranılması, alternatif yaklaşımlarla üretilen kağıtların özellikleri, alternatif metotların avantajlı ve dezavantajlarının öğrenilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Geleneksel kağıt üretim yöntemleri
2 Geleneksel kağıt üretim yöntemlerinde karşılaşılan sorunlar
3 Alternatif yeni kağıt üretim metotları geliştirme çalışmaları
4 Organik çözeltilerle kağıt hamuru üretim yöntemleri-sınıflandırma
5 Kendinden katalizatörlü organik delignifikasyon sistemleri
6 Alkol-selüloz (Alcell) prosesi, Sep prosesi, Acetocell prosesi
7 Alkali Katalizatörlü organik delignifikasyon sistemleri
8 Organik alkollerle güçlendirilmiş kraft ve soda prosesi, organocell prosesi, IDE prosesi
9 Asit Katalizatörlü organik delignifikasyon sistemleri
10 Asam prosesi, Acetosolv procesi, Formacell prosesi, Ester prosesi , Milox rosesi
11 Biyolojik kağıt hamuru üretim yöntemleri
12 Biyo-mekanik kağıt sistemleri
13 Biyo-kimyasal kağıt sistemleri-I
14 Biyo-kimyasal kağıt sistemleri-II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1- Şahin, H.T. 2009. Alternatif Kağıt Üretim Yöntemleri Ders Notları, SDU Orman Fakultesi, Isparta
Diğer Kaynaklar 1- Biermann, C. J. 1996. Essentials of Pulping and Papermaking. Academic Press Inc, San Diego CA. 2- Young, R.A., Akthar, M. 1998. Environmentally Friendly Technologies for Pulp and Paper Industry, R. Young and M. Akthar (Eds.), John Wiley Sons. Inc.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)