Ders Adı Kağıt Hamuru Ağartma Teknikleri
Ders Kodu 01OEM5145
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Odun hamurlarındaki kalıntı lignin miktarına bağlı olarak uygulanacak ağartma reçetesi hazırlanabilecektir 2- Kağıt hamuru ağartılmasındaki terminoloji kavranılacaktır 3- Geleneksel kağıt hamuru ağartma teknikleri öğrenilecektir 4- Yeni geliştirilen kağıt hamuru ağartma teknikleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odun hamurunda kalıntı lignin miktarı tayini, odun hamurunun ağartılmaya hazırlanması, geleneksel kağıt hamuru ağartma teknikleri, alternatif kağıt hamuru ağartma teknikleri, ağartılmış hamurda kalite ve optik özelliklerinin tayini
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Odun hamurlarının ağartılmasında değişik ağartma reçetesi hazırlanabilmesi
Dersin Amacı Kağıt hamurunun ağartılmasında genel kavramların anlaşılması, Ağartma işlemlerinin sınıflandırılması. Ağartmada kullanılan kimyasal maddeler ve özellikleri, Farklı yöntemlerle üretilmiş odun hamurlarının ağartılması, Ağartma derecesinin tayini
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kağıt hamurunun ağartılmasında genel kavramlar
2 Kağıt hamurlarındaki kalıntı lignin miktarı ve ağartabilme durumlarının belirlenmesi
3 Kağıt hamuru ağartmanın teknik koşulları
4 Geleneksel yöntemlerle kağıt hamur ağartmada kullanılan kimyasal maddeler
5 Geleneksel yöntemlerle kağıt hamur ağartmada işlem basamakları
6 Çok kademeli ağartmada işlem basamaklarının selüloz ve lignine etkileri
7 Mekanik odun hamurunun ağartılması
8 Yarı kimyasal odun hamurunun ağartılması
9 Tam kimyasal odun hamurlarının ağartılması
10 Çevreye duyarlı alternatif yeni ağartma teknikleri
11 ECF ve TCF ağartma teknolojisi
12 Odun hamurlarının biyolojik ağartma
13 Ağartılmış odun hamurlarında kalite değişkenleri-I
14 Ağartılmış odun hamurlarında kalite değişkenleri-II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1- Şahin H.T. Kağıt Hamur Ağartma Ders Notları, SDU Orman Fakultesi, Isparta
Diğer Kaynaklar 1- Smook, GA. 1994. Handbook for pulp & paper technologists, Angus Wilde Publications. Canada 2- Sjostrom, E. 1993. Wood Chemistry, Fundamentals and Applications, Academic Press, San Diego, CA. 3- Young, R.A., Akthar, M. 1998. Environmentally Friendly Technologies for Pulp and Paper Industry, R. Young and M. Akthar (Eds.), John Wiley Sons. Inc.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)