Ders Adı Orman Endüstrisinde Jeotermal Enerji Uygulamaları
Ders Kodu 01OEM5147
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Jeotermal enerjinin orman ürünleri endüstrisindeki mevcut kullanım yerlerini ve uygulanma esaslarını tanıtır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dünyada ve Türkiye’de jeotermal kaynaklar, Kaynak sıcaklıklarına göre jeotermal sınıflar ve kullanım yerleri, Jeotermalin endüstriyel uygulamaları, Jeotermalin kâğıt ve odun işleme endüstrisinde kullanımı, Orman endüstrisinde jeotermal uygulamaların fayda–sakınca analizleri ve ekonomisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Jeotermal enerjinin ahşap koruma, ağaç kaplama, kâğıt, kereste ve yuvarlak odun kurutma ile mantar yetiştirme sektörlerindeki kullanımına yönelik uygulama esaslarına dair temel bilgiler vermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Jeotermal enerjinin tanımı ve önemi
2 Dünyada jeotermal enerji kaynakları
3 Türkiye’nin jeotermal kaynak envanteri
4 Kaynak sıcaklıklarına göre jeotermal enerji sınıfları ve kullanım yerleri
5 Jeotermal enerjinin endüstriyel uygulamaları
6 Jeotermal enerjinin emprenye sektöründe kullanımı
7 Jeotermal enerjinin ağaç kaplama sektöründe kullanımı
8 Jeotermal enerjinin kâğıt sektöründe kullanımı
9 Jeotermal enerjinin kereste kurutma sektöründe kullanımı
10 Jeotermal enerjinin yuvarlak odun kurutma sektöründe kullanımı
11 Jeotermal enerjinin mantar yetiştirme sektöründe kullanımı
12 Orman endüstrisinde jeotermal uygulamaların fayda–sakınca analizleri ve ekonomisi
13 Jeotermal uygulamalarda çevre-orman ürünleri endüstrisi ilişkisi
14 Laboratuvar çalışması / Uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 3 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 3 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 1 10 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Paul, J. L., John, W. L., 1981. Geothermal Guidebook, OIT Geo-Heat Center, Klamath Falls, OR 97603.
Diğer Kaynaklar Edwards, L.M., et al. 1982. Handbook of geothermal energy, OSTI ID: 5045544, Gulf Publishing Company,Houston, TX, United States. Erişen, B. ve ark., 1996. Türkiye Jeotermal Envanteri, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)