Ders Adı Biokutleden Kimyasal Materyal Eldesi
Ders Kodu 01OEM5149
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Birol Uner
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Lignoselulozik maddelerin bileşenlerini ayırır 2. Kimyasal maddeleri sentezler 3. Lignoselulozik maddelerden ürün elde eder
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biokutle tanımı bileşenleri kimyasal madde eldesi, materyal eldesi ve karakterizasyonu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Lignoselulozik maddelerin tanıtımı yapılacak 2. Lignoselulozik maddelerin kimyasal bileşenleri 3. Lignoselulozik maddelerden kimyasal eldesi 4. Lignoselulozik maddelerden materyal eldesi
Dersin Amacı Bu kurs lignoselulozik maddeler kimyasının ilginç dünyasını Odunu, bileşenlerini ve elde edilen ürünleri tanıtacak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Biokutleden Kimyasal madde Materyal eldesi
3 Kompozit madde eldesi
4 Hemiselulozların Biobozunur polimerlerde kullanımı
5 Oksijen Engelleyici Film eldesi
6 Lignin içeren polimerik maddeler
7 Seluloz ve Biokütleden Kimyasal Madde Üretimi
8 Furan Kimyası
9 Bioaktif Polifenolikler
10 Bioetanol Üretimi
11 Hidrojel Eldesi
12 Ligninden Emulsiyon Sabitleyici
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 5
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 5
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 3
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 4
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 3
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 3
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 5
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 25 25
Sunum 1 15 15
Proje 1 30 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Materials, Chemicals and Energy from Forest Biomass, Oxford University Press Edited by Dimitris S. Argyropoulos, 2007.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)